Wiadomości 22 wrz 2020
MŚP mają szansę na zdobycie nawet 20 mln zł na innowacje

MŚP mają szansę na zdobycie nawet 20 mln zł na innowacje. Tylko do 24 września mikro-, mali i średni przedsiębiorcy ze wschodniej Polski mogą zawalczyć o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski tylko od firm należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. klastra lub izby gospodarczej. Ponadto obejmującego przedsiębiorstwa z co najmniej dwóch województw. Otrzymane wsparcie należy przeznaczyć na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w dostosowaniu funkcjonowania firmy w sytuacji epidemiologicznej.

Kryzys nie musi być przeszkodą

Firmy z sektora MŚP przeznaczają otrzymane środki na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót i materiałów budowalnych. Ponadto zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą i kryzysem, który dotknął wszystkie sektory gospodarki, organizatorzy konkursu dostosowali go do obecnych realiów. Poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w czasie pandemii. Dzięki temu mogą sprawniej poruszać się w nowych, nietypowych warunkach.

Miliony na inwestycje w MŚP czekają

Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro. Przy czym maksymalne dofinansowanie to 20 mln zł. To realne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy mają pomysły na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, a przeszkodą w ich realizacji były niewystarczające zasoby finansowe. Dzięki środkom z Unii będą mogli poszerzyć działalność – dotrzeć do innych grup odbiorców czy trafić na nowe rynki.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją. Ponadto do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej. To współpraca pięciu przedsiębiorstw z pokrewnych branż, z co najmniej dwóch różnych województw. Jedna z firm musi działać w makroregionie Polska Wschodnia, czyli w jednym z województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Przedsiębiorstwo zgłaszające się do konkursu, musi należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy. Samo powiązanie musi funkcjonować od co najmniej roku. Przychody firmy nie mogą być mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku do PARP.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl