Wiadomości 11 wrz
Konferencja Climate Change w Bangkoku

W ubiegły wtorek w siedzibie ONZ w Bangkoku rozpoczęła się Climate Change Conference, w której biorą udział negocjatorzy reprezentujący wszystkie kraje świata. Mają za zadanie maksymalnie przyspieszyć prace nad tekstem globalnego porozumienia klimatycznego, które zostanie przyjęte w grudniu na szczycie w Katowicach.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka, który jako Prezydent nadchodzącej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24) będzie prowadził szczyt w Katowicach, powiedział

Spotykamy się w Bangkoku, aby zintensyfikować pracę nad wdrożeniem Porozumienia paryskiego. Wszyscy chcemy pełnej implementacji tego dokumentu i w tym celu potrzebujemy konkretnych propozycji rozwiązań.

Sekretarz Generalna Ramowej Konwencji (UNFCCC) Patricią Espinosą wezwała wszystkie państwa do jeszcze intensywniejszych prac nad końcowym pakietem, który zostanie finalnie wynegocjowany w Katowicach.

W trakcie sesji w Bangkoku wiceminister Kurtyka przeprowadził konsultacje z przedstawicielami wszystkich grup negocjacyjnych. Rozmowy dotyczyły ich oczekiwań wobec kształtu przyszłego porozumienia oraz procesu dochodzenia do końcowego pakietu. Wiceminister środowiska przedstawił koncepcję działania polskiej prezydencji, w tym organizacji prac na COP24.

Wiceminister Michał Kurtyka podkreślił także, że pełna implementacja Porozumienia paryskiego będzie stanowiła priorytet konferencji w Katowicach. Proces negocjacji toczy się w wielu równoległych strumieniach prac, które różnią się poziomami zaawansowania i poziomem szczegółowości, dlatego zaapelował

Proszę, abyście zrobili ten niezwykle ważny krok w kierunku COP24 i wprowadzili do waszych negocjacji jasne i konkretne propozycje. Wypracowanie przejrzystego i uporządkowanego tekstu to moja prośba do was.

Pomimo tego, że Polska formalnie obejmuje przewodnictwo Konwencji Stron w grudniu, zespół Prezydencji już obecnie prowadzi aktywne działania ze wszystkimi Stronami w celu doprowadzenia do sukcesu w Katowicach.

Źródło: Ministerstwo Środowiska