Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 11 kwi
Kolejna farma fotowoltaiczna na terenie byłej kopalni Adamów

Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gminie Przykona.

W pierwszym etapie inwestycji PV Mitra powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha. Do budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystanych zostanie 85 tys. nowoczesnych modułów fotowoltaicznych. Za kompleksowe przygotowanie inwestycji odpowiada spółka Energa Green Development.

PV Mitra to trzecia farma fotowoltaiczna i czwarta instalacja OZE, która wzniesiona zostanie na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów. Od lipca 2020 roku w eksploatacji jest już Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW, a w br. planowane jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w dwóch farmach fotowoltaicznych – PV Gryf o mocy ok. 20 MW i PV Przykona o mocy ok. 1 MW. Szacuje się, że na gruntach należących do Energi w gminie Przykona powstać mogą instalacje OZE o łącznej mocy ok. 160 MW.

Według szacunków FW Przykona, PV Gryf, PV Przykona i pierwszy etap PV Mitry łącznie w ciągu roku wytworzą energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania ok. 69 tys. gospodarstw domowych, z czego przeszło 27 tys. zasilić będzie mogła sama PV Mitra.

PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen. Będzie to kolejna instalacja OZE w gminie Przykona. Planu rozwoju Grupy Energa i strategia Orlenu zakładają wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca dekady. Oprócz PV Mitra, Energa realizuje obecnie sześć inwestycji fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 25 MW.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu