Sevra pompa ciepła
Wiadomości 15 gru
Elektronika S.A.
Klimatyzacja do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni. Backup, rotacja, kaskada - z jednego sterownika.

Biorąc pod uwagę nieustanny rozwój komputeryzacji i cyfryzacji, zarówno w przemyśle, jak i handlu oraz usługach, dostrzegamy niezmiennie rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i nowe technologie IT. Wiąże się to z tworzeniem w przestrzeni firmowej pomieszczeń technicznych, zapleczy informatycznych, gwarantujących niezawodną oraz nieprzerwaną pracę. Serwerownie, w przeciwieństwie do innych pomieszczeń, wymagają stałego utrzymywania określonej wilgotności oraz temperatury powietrza 365 dni w roku 24 godziny na dobę.

Jednym z głównych problemów tego typu przestrzeni technicznych jest stałe emitowanie ciepła, powstającego w wyniku pracy zainstalowanych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych. Wiąże się to z doborem jak najbardziej efektywnej klimatyzacji , charakteryzującej się najwyższą niezawodnością, gdyż bezpieczeństwo danych oraz zapewnienie ciągłości pracy jest najważniejszym priorytetem. Klimatyzacja do serwerowni musi spełniać najbardziej restrykcyjne standardy temperatury w granicach 18-22oC, gdyż urządzenia elektroniczne są bardzo wrażliwe na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę.

Klimatyzator do pomieszczeń technicznych powinien zapewniać:

 • całoroczne chłodzenie bez względu na temperatury zewnętrzne
 • możliwość pracy naprzemiennej (rotacja)
 • możliwość pracy awaryjnej (backup)
 • stały monitoring pracy

Japoński koncernMitsubishi Heavy Industriesnależy do czołówki firm oferujących niestandardowe, innowacyjne i nowoczesne technologie niemal we wszystkich dziedzinach techniki. W swojej ofercie posiada także szereg rozwiązań przydatnych w małych serwerowniach i pomieszczeniach technicznych.

Dotykowy sterownik przewodowy RC-EX3A oprócz standardowych funkcji, takich jak ustawienia kierunku nawiewu czy tygodniowy harmonogram pracy, posiada również funkcjonalności z pogranicza klimatyzacji precyzyjnej np. ustawienia temperatury z dokładnością do 0,5°C oraz zarządzanie pracą dwóch klimatyzatorów, które zapewnią ciągłą i bezpieczną pracę systemu.

Należą do nich:

Rotacja (od 1 godziny do 41 dni)

Rotacja pracy urządzeń - ustawiana w przedziale czasowym od 1 do 999 godzin co oznacza, że minimalny czas pracy jednego urządzenia w funkcji rotacji wynosi około ½ dnia, a maksymalnie około 41 dni. Rotacja pozwala na równomierną eksploatację urządzeń

schemat pracy 2 klimatyzatorów w funkcji kaskady

Backup (awaria)

Backup (redundancja) – zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chłodzenia w przypadku uszkodzenia klimatyzatora prowadzącego. Klimatyzator czuwający załącza się w wyniku sygnału awarii z jednostki pracującej, przejmując zabezpieczenie pomieszczenia przed wzrostem temperatury.

Opis sytuacji Stan klimatyzatora
Pracujący Czuwający
Wyłączenie zasilania pracującego klimatyzatora  STOP   PRACA 
Powrót zasilania do pierwotnie pracującego klimatyzatora (włączona funkcja autorestart)  PRACA   STOP 
Alarm krytyczny pracującego klimatyzatora  STOP   PRACA 

 

Wszystkie funkcje dostępne są z jednego sterownika przewodowego Mitsubishi Heavy Industries, co jest rzadkością wśród oferowanych, podobnych systemów dla pomieszczeń technicznych

 Zdalne zarządzanie pracą urządzeń możliwe jest dzięki wykorzystaniu CompTrol Interface 4Web. Umożliwia on centralne sterowanie i monitorowa-nie pracy dwóch lub większej liczby klimatyzatorów / grup urządzeń Mitsubi-shi Heavy Industries - w sposób przyjazny dla użytkownika, za pośrednictwem komputera PC, tabletu lub smartfona, przez Internet

CompTrol Interface 4Web - mały komponent o dużych możliwościach

 • umożliwia podgląd oraz zmianę bieżących nastaw urządzeń dzięki bezpośredniemu połączeniu sieciowemu
 • skojarzenie pracy dwóch lub więcej urządzeń z możliwością określenia funkcji urządzenia- backup awarii, w danej grupie
 • funkcja rotacji, backup awarii, backup wydajności
 • rozbudowany Timer- pozwala na skonfigurowanie wielu przedziałów czasowych z różnymi nastawami
 • funkcja Monitoringu- pozwala na uzyskanie progów aktywowania alarmów (powiadomień ) oraz aktywowania dodatkowych urządzeń
 • alarm przekroczenia temperatury
 • wysłanie e-mail o błędzie/awarii
 • historia alarmów z datą, godziną i kodem błędu
 • wejście cyfrowe do zdalnego włączania / wyłączania lub dowolnie konfigurowalnego zewnętrznego komunikatu o błędzie
 • dostępny dla systemów iOS, Android i Windows Phone
 • możliwość połączenia z Modbus TCP

Aplikacja mobilna to:

 • wygodna obsługa układów klimatyzacji za pomocą smartfona lub tabletu
 • wszystkie funkcje operacyjne i komunikaty zoptymalizowane dla urządzeń mobilnych
 • prosta administracja / obsługa nawet kilku lokalnie oddzielnych systemów klimatyzacji

Zastosowania:

 • Małe serwerownie
 • Pomieszczenia IT / UPS
 • Laboratoria
 • Hurtownie kwiatów
 • Przemysł spożywczy (mleczarski)
 • Obiekty wojskowe / bankowe (skarbce)

ważne jest przeprowadzanie systematycznych zabiegów konserwacyjnych  w obrębie całego systemu chłodzenia i klimatyzacji, a także zabiegów serwisowych w postaci wymiany filtrów oraz diagnostyki szczelności instalacji.

Nowoczesne klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries zapewniają wysoką sprawność energetyczną, niemal bezszumową dystrybucję powietrza oraz płynne sterowanie wydajnością. Zapewniają przy tym szereg funkcjonalności optymalizujących chłodzenie i bezpieczeństwo pracy pomieszczeń technicznych. MHI deklaruje klasy energetyczne wszystkich swoich urządzeń w zakresie od A+ do A+++. Znaczące oszczędności energetyczne, zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia, udaje się osiągnąć dzięki technologii inwerterowej DC PAM oraz dzięki zastosowaniu sprężarek spiralnych.

Urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń technicznych i serwerowni dostępne są z polskich magazynów importera i autoryzowanego przedstawiciela MHI - firmy Elektronika SA.

Zobacz:

Katalog techniczny | Systemy VRF

Katalog techniczny | Klimatyzatory split