Wiadomości 17 cze 2021
Swegon
Klimat wewnętrzny regulowany zapotrzebowaniem - czy warto w niego inwestować?

Jesteśmy pewni, że warto zainwestować dodatkowe środki w wentylację i klimatyzację regulowaną zapotrzebowaniem, bo czas zwrotu inwestycji jest stosunkowo krótki w porównaniu do wentylacji ze stałym wydatkiem powietrza.

W większości przypadków wykonanie instalacji regulowanej zapotrzebowaniem jest droższe w porównaniu do rozwiązania opartego na stałym przepływie powietrza. Jednak wyższy koszt początkowy przekłada się na niższe koszty eksploatacji w ciągu całego roku, podnosi wartość nieruchomości, a dodatkowo przekłada się na lepszą efektywność pracy osób przebywających w budynku. W tym artykule przeanalizujemy jak duże są dodatkowe koszty wykonania takiej instalacji i omówimy czynniki, które bezpośrednio przekładają się na szybszy zwrot inwestycji.

Produktywność = oszczędność

Jednym z najczęściej pomijanych argumentów przy analizie kosztów i oszczędności jest produktywność pracowników, którzy przebywają w budynku. Jakość środowiska wewnętrznego jest ściśle powiązana z samopoczuciem osób, ich wydajnością i efektywnością pracy. Dzięki regulacji zapotrzebowaniem jakość środowiska wewnętrznego można indywidualnie dostosować w każdym pomieszczeniu, co pozwala podnieść wydajność pracy. W naszej branży funkcjonuje zasada znana jako 3-30-300, która mówi, że zwiększenie efektywności energetycznej o 10% zmniejszy tylko nieznacznie koszt utrzymania metra kwadratowego powierzchni, ale jeśli dodatkowo zapewni to 10% wzrost efektywności pracy dodatkowe oszczędności będą sto razy większe! Więcej na temat IEQ tutaj. 

Obniżenie kosztów eksploatacji

Dzięki regulacji jakości środowiska wewnętrznego zapotrzebowaniem pojawia się możliwość, ograniczenia kosztów eksploatacji na kilka sposobów. Dzięki czujnikom zamontowanym w wielu miejscach, mierzymy aktualne parametry środowiska i regulujemy je dokładnie do bieżących potrzeb, co zarówno chroni środowisko naturalne i nasz miesięczny budżet.

Jednym z najlepszych przykładów pokazującym skalę możliwych oszczędności przy zastosowaniu systemu wentylacji i klimatyzacji regulowanego zapotrzebowaniem są szkoły. Jedne z przeprowadzonych badań pokazały, że oszczędności energii na przygotowanie powietrza do wentylacji sięgają 80%, a oszczędności energii do ogrzewania i chłodzenia wynoszą 40% w porównaniu do systemu wentylacji ze stałym przepływem powietrza.

  • Zapotrzebowanie energii przy wentylacji ze stałym przepływem powietrza 35.07 MWh/rok.
  • Zapotrzebowanie energii przy wentylacji i klimatyzacji regulowanej zapotrzebowaniem 6.47 MWh/rok, ponad 80% mniej.

W przypadku podłączenia zewnętrznej komunikacji do systemu otrzymujemy możliwość zdalnego zarządzania instalacją, a nawet przeprowadzenia niektórych prac serwisowych na odległość co oszczędza nie tylko pieniądze, ale i czas. Dodatkowo indywidualna regulacja parametrów środowiska wewnętrznego zmniejsza ilość zgłaszanych usterek i związanych z nimi kosztów blisko o 25%.

Koszty inwestycyjne

Instalacje, w których jakość środowiska wewnętrznego regulowana jest zapotrzebowaniem, wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych w porównaniu do instalacji wentylacyjnych ze stałym przepływem powietrza. Badanie, w którym porównano koszty i zapotrzebowanie energii dla różnych systemów wentylacji i klimatyzacji w szkole z 16 klasami pokazało, że koszt wykonania instalacji regulowanej zapotrzebowaniem w porównaniu do instalacji ze stałym wydatkiem powietrza jest o około 30% wyższy. Pod tym względem instalacja ze stałą wydajnością powietrza o niższych kosztach inwestycyjnych może być odpowiednim wyborem przy małych projektach, gdzie oczekiwania inwestora są mniejsze, a bardziej liczą się koszty początkowe. Jednak ten wybór wiąże się z wysokimi, długo terminowymi kosztami eksploatacji z zachowaniem odpowiedniego komfortu cieplnego z uwagi na niską efektywność energetyczną i elastyczność regulacji.

System regulacji jakości środowiska wewnętrznego zapotrzebowaniem jest energooszczędny, bo zużywa tyle energii, ile jest niezbędne.

System regulacji jakości środowiska wewnętrznego zapotrzebowaniem automatycznie ograniczy ilość powietrza wentylacyjnego czy wydajność ogrzewania i chłodzenia, kiedy będzie to możliwe (ograniczając koszty) lub zwiększy w razie konieczności (utrzymując optymalny komfort).

Jeśli wybierzemy system z komunikacją bezprzewodową, będzie on bardziej elastyczny, a czas montażu będzie znacznie krótszy, ponieważ nie trzeba prowadzić tras kablowych i dodatkowo eliminujemy potencjalne błędy przy podłączeniu przewodów komunikacyjnych. Jednocześnie produktów nie trzeba wstępnie konfigurować co upraszcza kwestie logistyki w trakcie budowy. Niektóre analizy pokazują, że dzięki zastosowaniu urządzeń i czujników z komunikacją bezprzewodową można oszczędzić od 80 do 330 euro na montażu jednego urządzenia w porównaniu z równoważnym systemem regulacji według zapotrzebowania bez komunikacji bezprzewodowej.

Wzrost wartości nieruchomości

Wiele różnych elementów wpływa na wartość nieruchomości. Wybór systemu wentylacji i klimatyzacji wpływa na kilka z nich, jak niskie koszty eksploatacji i indywidualna regulacja komfortu cieplnego (co wpływa na produktywność). Dodatkowo wysoka ocena w programach certyfikacji budynków i elastyczne możliwości adaptacji pomieszczeń również mogą podnieść wartość nieruchomości.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania systemami certyfikacji pod kątem zrównoważonego rozwoju. System wentylacji i klimatyzacji regulowany zapotrzebowaniem, który jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska to bardzo ważny element w trakcie oceny budynku w systemach certyfikacji takich jak BREEAM Outstanding i LEED Platinum. Posiadanie takiego certyfikatu wpływa zarówno na wyższą wartość całej nieruchomości, jak i na wysokość czynszu najmu powierzchni. Według badań nieruchomości posiadające certyfikację mają wyceny średnio o 26% wyższe, a czynsz najmu jest w nich wyższy o 6%. Ponadto wyższa wycena nieruchomości z uwagi na wysoką klasę w systemie certyfikacji ekologicznej, jest pozytywnie oceniana przez 62% właścicieli.

Zastosowanie urządzeń z komunikacją bezprzewodową pozwala na większą elastyczność w zakresie wykorzystania powierzchni budynku i ułatwiają ich adaptację lub zmianę sposobu użytkowania. Jeśli w trakcie użytkowania konieczne jest dostosowanie niektórych elementów systemu, np. w przypadku przebudowy ścian działowych czy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, system wentylacji i klimatyzacji można łatwo przystosować do nowych wymagań bez kosztownych przeróbek.

Trudno jednoznacznie określić czas zwrotu inwestycji w system regulacji jakości środowiska wewnętrznego zapotrzebowaniem w porównaniu do systemów wentylacji ze stałą wydajnością powietrza. Będzie on indywidualny dla każdego projektu.. Przytoczony wcześniej przykład szkoły dał zwrot inwestycji w ciągu 4 lat, dzięki ograniczeniu zużycia energii. Jednym z czynników, który zdecydował o tak szybkim zwrocie inwestycji jest jednoczesność przebywania ludzi. W szkole ilość zajętych klas i ilość uczniów zmienia się w ciągu dnia. Im większe są amplitudy zmian tym większa jest możliwość wygospodarowania oszczędności w zużyciu energii.

Podsumowując powyższe analizy, systemy regulacji wentylacji i klimatyzacji zapotrzebowaniem zapewniają niskie koszty eksploatacji, indywidualną kontrolę i regulację komfortu cieplnego, wyższą wydajność pracy ludzi, a także umożliwiają otrzymanie najwyższych ocen w systemach certyfikacji ekologicznej budynków. Ponadto wybierając opcję z komunikacją bezprzewodową można uzyskać dodatkowe oszczędności w trakcie montażu w porównaniu do wersji przewodowych. Korzyści wynikające z zastosowania systemu regulacji środowiska wewnętrznego zapotrzebowaniem pokazują, że jest on wart wzięcia pod uwagę w trakcie planowania inwestycji.

Tagi: klimatyzacja