Smay klapy
Wiadomości 4 lut
Jaką kondycję mają firmy w obszarze B2B e-commerce?

Jaką kondycję mają polskie firmy w obszarze B2B e-commerce? Jaki jest obraz wdrożeń i wykorzystania narzędzi B2B commerce w Polsce sprawdzi firma Deloitte Digital. Postawy zakupowe konsumentów zmieniały się dynamicznie w ostatnich latach, a szczególnie – w wyniku pandemii – w ostatnich miesiącach. Nie pozostało to bez wpływu na relacje handlowe między firmami.

Szefowie marketingu i sprzedaży mogą efektywnie ocenić sytuację gospodarczą kraju. Ponadto nie tylko dla własnego przedsiębiorstwa, ale dla całej branży. Ich opinia na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm w zakresie działań B2B commerce pozwoli zderzyć oczekiwaną opłacalność inwestycji z rzeczywistością. Ponadto ocenić, co może być przyczyną niepowodzeń.

Specyfika e-commerce

Pandemia przyspieszyła automatyzację i digitalizację procesów w branży handlowej o minimum 20 proc. W długiej perspektywie możemy oczekiwać, że nawet 90 proc. transakcji będzie miało miejsce w przestrzeni cyfrowej. Ten trend dotyczy nie tylko relacji na poziomie B2C (Business to Customer), ale w takim samym stopniu B2B (Business to Business). Ponadto klienci oczekują podobnych rozwiązań w każdym z tych kanałów.
Oczywiście, w przypadku firm narzędzia e-commerce wymagają dostosowania do specyfiki tych relacji. Platforma B2B przed zalogowaniem może być wykorzystywana jako katalog produktowy, a po wprowadzeniu danych przez klienta pełnić rolę pełnowymiarowego sklepu. Musi posiadać możliwość automatyzacji procesu zamawiania i narzędzia promocyjne typowe dla B2B. Powinna także umożliwiać weryfikację limitów kredytowych w trakcie zakupów oraz zarządzanie końcową ceną danego zamówienia. Wreszcie, przydatne jest też wyposażenie jej w możliwość tworzenia prognoz zakupowych.

Wyniki raportu pokażą, czego zdaniem praktyków w tej dziedzinie należy oczekiwać od dobrego rozwiązania B2B e-commerce. Ponadto co należy bezwzględnie zwrócić uwagę przy jego wdrożeniu, tak aby efekt był zgodny z oczekiwaniami. Analiza pomoże też odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie pandemia, i związane z nią obostrzenia i dodatkowe wymagania ze strony klientów, wpłynęły na funkcjonowanie platform handlowych wspierających przedsiębiorców.

Badanie „Deloitte Digital B2B Commerce 2021 skierowane jest do dyrektorów marketingu i sprzedaży. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Wyniki zostaną opublikowane na przełomie marca i kwietnia. Uczestnicy jako pierwsi otrzymają podsumowujący je raport oraz:

  • raport porównujący ich odpowiedzi z wynikami innych uczestników oraz przedstawicieli ich branży,
  • zaproszenie na webinar, podczas którego eksperci Deloitte szczegółowo omówią kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania.
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl