Wiadomości 13 mar 2023
Jak innowacyjne są firmy w Polsce?

Innowacje to klucz do sukcesu w konkurencyjnej gospodarce. Okazuje się, że Polscy przedsiębiorcy wiedzą o tym dobrze. Jak je zdefiniować, skorzystać z programów wsparcia finansowego i rozwinąć działalność?

Zgodnie z definicją pochodzącą z publikacji wydanej przez OECD pod patronatem Komisji Europejskiej, przez hasło „innowacja” rozumie się najczęściej

wdrożenie nowego albo znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Może nią być:

  • innowacja produktowa – wyrób lub usługa, która jest nowa lub znacząco udoskonalona w zakresie swoich cech lub zastosowań,
  • innowacja procesowa – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostaw,
  • innowacja marketingowa – wprowadzenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie, konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji czy strategii cenowej,
  • innowacja organizacyjna – nowa metoda organizacyjna w przyjętych przez firmę zasadach działania, organizacji miejsca pracy bądź w stosunkach z otoczeniem.

Polskie innowacje od 2021

W 2021 roku 79,6% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie, a firm innowacyjnych – 75,1%, podaje Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Kolejne odsłony badania wyraźnie wskazują, że wraz z upływem czasu aktywność polskich firm w obrębie rozwijania nowych rozwiązań znacząco rośnie. Nic dziwnego – działalność ta przynosi znaczne korzyści. Zgodnie z deklaracjami ankietowanych przedsiębiorców, podejmowane przez nich działania innowacyjne w 2021 r. przyczyniły się najczęściej do ogólnego rozwoju firmy (odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak stanowiły 90,8%) oraz do podniesienia jakości usług i wyrobów (83,6%), a także do zwiększenia wydajności pracy (83,4%).

Unijne dotacje pomagają wdrożyć innowacje

Polscy przedsiębiorcy w 2021 roku chętnie sięgali po wsparcie publiczne w postaci dotacji ze środków unijnych. Aż 45,9% ogółu firm, w tym 58% firm innowacyjnych, skorzystało z europejskich dotacji na rozwój swojej firmy.

Dla firm, planujących wdrożenie nowych produktów lub usług, dostępne są programy wsparcia, finansowane ze środków unijnych, a wdrażane przez PARP – jak trwający konkurs Ścieżka SMART. Na podstawie danych zgromadzonych w ramach badania można uznać, iż firmy innowacyjnie występują ponad dwukrotnie częściej wśród firm uzyskujących przychody powyżej 5 mln zł.

Celem Ścieżki SMART jest wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie, w ramach naborów przewidzianych na ten rok, PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.

Źródło: PARP