Systherm - baner sierpien 2021
Wiadomości 16 cze 2020
Inwestycje sieciowe w elektroenergetyce pochłoną 52 mld zł

Operatorzy systemów dystrybucyjnych i operator systemu przesyłowego uzgodnili z Urzędem Regulacji Energetyki plany rozwoju na najbliższe pięć lat. W tym okresie zainwestują w sieć elektroenergetyczną prawie 52 mld zł. W planach jest m.in. budowa połączenia z morskimi farmami wiatrowymi.

Zakończył się tegoroczny proces uzgadniania z Prezesem URE planów rozwoju dotyczących zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla największych elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych. Plany te sporządzają i uzgadniają z regulatorem Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator.

Dystrybutorzy dokonali oceny realizacji dotychczasowych planów rozwoju uzgodnionych na lata 2015-2019 i opracowali nowe plany na lata 2020-2025. Z kolei operator przesyłowy, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przedstawił URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju dotyczący zaspokojenia zapotrzebowania na energię na lata 2021-2030.

Z zatwierdzonych dokumentów wynika, że w najbliższych pięciu latach, tj. do 2025 roku, największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej planują zainwestować prawie 52 miliardy złotych w infrastrukturę sieciową. Zdecydowana większość środków skierowana zostanie na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

– Planowane przez największe przedsiębiorstwa sieciowe nakłady inwestycyjne mają między innymi na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz budowę transgranicznych połączeń systemów przesyłowych umożliwiających integrację rynków. Inwestycje umożliwią również korzystanie z zielonej energii, między innymi dzięki budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi – mówi Rafał Gawin, prezes URE.

W 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przedstawiły URE coroczne sprawozdanie z wykonania planu rozwoju na lata 2018-2027, informując o wykonaniu planowanych nakładów inwestycyjnych w 2018 r. na poziomie 1 810 mln zł (tj. 83,7 proc. planowanych na 2018 r. nakładów inwestycyjnych). Natomiast pięciu największych operatora systemu przesyłowego wykonało w 2019 roku plany rozwoju na poziomie 6 407 mln zł (wzrost o 5,1 proc. w stosunku do nakładów planowanych na 2018 r. w wysokości 6 095 mln zł).

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście