Smay klapy
Wiadomości 3 mar
Alfaco
Gree dba o Twój komfort na każdym etapie inwestycji

Ubrania, nawilżacze i debuggery za 1zł do systemów komercyjnych GMV. Promocja skierowana do Instalatorów i Inwestorów systemów GMV od GREE. Od 2 marca 2021r. każdy zakupiony system GMV w Alfaco premiowany będzie pakietami nagród, przy spełnieniu warunków promocji.

Promocja obowiązuje od 2 marca do 31 maja 2021 roku.

 

Warunki promocji:

Uczestnik – Instalator, który spełni warunki:

 1. posiada ważny Certyfikat Autoryzowanego Instalatora marki GREE w zakresie GMV,
 2. posiada ważne Certyfikaty f-gaz (imienny oraz firmowy),
 3. posiada konto w aplikacji GREE – STREFA INSTALATORA z przyznanym pełnym dostępem,
 4. dokona zakupu pełnego systemu GMV (składającego się z trójników, jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych tj. MINI, SLIM, MODULAR i/lub HEAT RECOVERY oraz jeśli to niezbędne innych dodatkowych sterowników i akcesoriów GMV oferowanych przez GREE) w ramach jednej transakcji w czasie obowiązywania promocji,
 5. pobierze ze strony internetowej www.gree.pl oraz wypełnieni i podpisze Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa w promocji stanowiący integralną część Regulaminu,
 6. prześle wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa w promocji w formie skanu na adres mailowy promocja@gree.pl  do dnia realizacji zamówienia – tj. dnia wysyłki towaru z magazynu w Gdyni,

otrzyma:

PAKIET PODSTAWOWY

przy zakupie pełnego systemu GMV o łącznej nominalnej mocy chłodniczej agregatu poniżej 20kW składający się z:

 • 1 kompletu ubrań
 • 1 sztuki nawilżacza powietrza MYSTIC SCWK-4005 za cenę 1 zł netto – przeznaczonego dla Inwestora

 PAKIET PREMIUM

przy zakupie pełnego systemu GMV o łącznej nominalnej mocy chłodniczej agregatu/agregatów w zakresie od 20 kW do 35 kW  pakiet składający się z:

 • 1 kompletu ubrań
 • 1 sztuki debuggera CE41-24/F(C) za cenę 1 zł netto
  1 sztuki nawilżacza powietrza MYSTIC SCWK-4005 za cenę 1 zł netto – przeznaczonego dla Inwestora

 PAKIET PREMIUM PLUS

przy zakupie pełnego systemu GMV o łącznej nominalnej mocy chłodniczej agregatu/agregatów powyżej 35 kW  składający się z:

 • 2 kompletów ubrań
 • 1 sztuki debuggera ME40-00/B wraz z oprogramowaniem za cenę 1 zł netto
 • 1 sztuki oczyszczacza powietrza EAGLE GCF350ASNA za cenę 1 zł netto - przeznaczonego dla Inwestora

Pakiety nagród zawierają zestaw prezentów dla Instalatora, oraz dla Inwestora (przekazywany na ręce Instalatora – po spełnieniu określonych w regulaminie warunków). Promocja skierowana jest do Instalatorów i ich klientów, a sponsorem nagród jest firma Free Polska.