Wiadomości 25 paź
GCL rozwija projekty solarne w krajach objętych Inicjatywą Pasa i Drogi

W trakcie Międzynarodowego Forum Przemian Energetycznych 2018 w Suzhou w Chinach (zwanym dalej forum), Zhu Gongshan, prezes GCL Group (dalej: grupa) i Luo Xin, prezes GCL System Integration Technology Co., LTD. (SZ: 002506), wiodącego dostawcy kompleksowych rozwiązań na potrzeby projektów solarnych zwanego dalej GCL-SI, przedstawili nowe informacje na temat wzrostu i ekspansji grupy w firmach, które znajdują się na obszarze chińskiej Inicjatywy Pasa i Drogi.

Firma GCL-SI doświadczyła znacznego wzrostu sprzedaży w pierwszej połowie roku. Sprzedaż modułów firmy wzrosła z 14% w ubiegłym roku do 45,8%, a globalne udziały rynkowe sięgnęły 5%. Obaj prezesi potwierdzili, że GCL Group zamierza zasilić globalną strategię produkcji i poszerzyć kanały sprzedaży w celu zwiększenia proporcji sprzedaży zagranicznej.

„Chiny są największym na świecie producentem sprzętu ekologicznej energii, na przykład rozwiązań fotowoltaicznych i wiatrowych - wyjaśnił Zhu. - Kraje objęte Inicjatywą Pasa i Drogi są najważniejszym obszarem dystrybucji ropy i gazu na świecie, a chińskie przedsiębiorstwa energetyczne aktywnie wykorzystują te warunki i budują wspólną, wielkoskalową platformę pozwalającą na wykorzystanie zagranicznej ropy i gazu w połączeniu z ekologiczną energią z Chin w celu postępującej integracji na skalę globalną oraz przyspieszenia rewolucji energetycznej. Grupa GCL zamierza być ważnym elementem tego planu” - dodał prezes.

Według prezesa Luo, GCL-SI ma zbudować kompleksowy ekosystem branżowy, który pozwoli na połączenie „trzech platform i jednego systemu", który wykorzystuje „model PV plus". Jak wyjaśnia prezes: „zamierzamy usprawnić wielopłaszczyznowy model biznesowy, w tym integrację rozwiązań fotowoltaicznych i magazynowania energii, finansowanie łańcucha dostaw, usługi operacji i konserwacji i nie tylko w celu zapewnienia jeszcze większych korzyści dla klientów".

„GCL Group będzie konsekwentnie wdrażać strategię internacjonalizacji fotowoltaicznej, wzmacniać zaangażowanie firmy w globalną produkcję i kanały sprzedaży oraz zwiększać proporcję sprzedaży zagranicznej. W przyszłości postęp naukowy i techniczny przyczyni się do jeszcze większego zwiększenia wydajności generacji energii fotowoltaicznej przy niższych kosztach, a rynek będzie dążył do uzyskania parytetu sieci przy jednoczesnym rozwoju technologii poli i monokrystalicznej” - dodał Zhu Gongshan.

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

Firma GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI) jest częścią grupy GOLDEN CONCORD Group (GCL). Firma GCL-SI zapewnia nowoczesne, kompletne, zintegrowane systemy i pracuje nad osiągnięciem statusu największego na świecie dostawcy energii solarnej.

Źródło: PR Newswire

Tagi: fotowoltaika
Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl

gift