Wiadomości 13 sie
Fundusze Europejskie gwarantują sukces polskim firmom

Fundusze Europejskie wspierają z sukcesem polskie firmy. Prawie 200 przykładów firm zostało opisanych w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To zbiór różnorodnych historii pozyskania środków z funduszy zarówno przez polskie firmy i przedsiębiorców, a także gminy i miasta. Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki realizują innowacyjne projekty, które poprawiają jakość życia Polaków.

Środki z budżetu unijnego i krajowego mają ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Przede wszystkim inwestycje w innowacje i wspieranie prac badawczo-rozwojowych przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Opisane w raporcie projekty to realizacje dotacji z Programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundusze Europejskie na pomoc startupom

W konkursach finansowanych dzięki środkom unijnym biorą udział startupy, które dopiero wchodzą na rynek z pomysłami. Przy wsparciu doświadczonych podmiotów rozwijają i pracują nad swoimi projektami. Jednym z takich startupów jest firma A&G Sp. z o.o., która w ramach Programu Polska Wschodnia, która zrealizowała projekt w oparciu o innowacyjny produkt – Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy. To specjalna platforma pozwalająca na zabezpieczenie specjalistycznych prac podwodnych wykonywanych przy zanurzeniu do głębokości 50 metrów. Inny przykład to zespół Revas, który postawił na przygotowanie dla placówek edukacyjnych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do uczenia przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem wraz z pakietem narzędzi wspomagających. Business Simulation Games to połączenie teorii i praktyki w formie gry, symulacji komputerowej.

Dotacje na działania B+R

Tymczasem Fundusze Europejskie wspierają projekty często już na etapie badań. Takim przykładem jest Energylandia, która w ramach dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój wdrożyła wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dzięki realizacji projektu zaoferowano spektakularną i pierwszą na świecie usługę jazdy niezwykle komfortowym rollercoasterem o niespotykanych parametrach. Przede wszystkim idea takiego rozwiązania polegała na zastosowaniu innowacyjnych, na skalę światową, elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów), które pozwalają na ich redukcję charakteryzujących się wysoką częstotliwością oraz małą amplitudą. Projekt zdobył dofinansowanie w kwocie 20 mln zł w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Kolejnym przykładem wdrożenia wyników badań, w ramach dotacji z funduszy europejskich, jest Zakład włókienniczy Biliński Sp.j. – jedno z największych przedsiębiorstw świadczących usługi uszlachetniania tekstyliów w Europie. Celem głównym projektu było wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie modyfikacji struktury włókien celulozowych w wykańczanych tekstyliach. Dzięki implementacji rozwiązania znacznie poprawił się komfort użytkowania produktu. Ponadto wyroby stały się łatwiejsze w konserwacji i mniej gniotliwe, co istotnie wpłynęło na zadowolenie ostatecznych odbiorców na rynku. Projekt został sfinansowany z Programu Inteligentny Rozwój w kwocie 11 mln zł.

Fundusze Europejskie dla samorządów i miast

Z dofinansowań unijnych – z Programu Polska Wschodnia – zostało zrealizowanych również wiele miejskich i samorządowych inicjatyw. Najbardziej spektakularne, w zakresie zdobytych środków, są te poświęcone rozwojowi komunikacji publicznej, m.in. w Kielcach (dofinasowanie w kwocie ponad 184 mln zł), północnej części LOF (dofinansowanie w kwocie ponad 139 mln zł) czy w Rzeszowie (dofinasowanie na ponad 132 mln zł). To również inwestycje wspierające rozwój infrastruktury, jak modernizacja dworca autobusowego w Kielcach, budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie czy projekt Budowy DK51 z dotacją na ponad 94 mln zł.

Pieniądze na rozwój kompetencji

„Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” otrzymała prawie 2 mln dofinansowania z Funduszy Europejskich. Celem projektu był rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ponadto łącznie zostało przeszkolonych 397 pracowników ze 114 przedsiębiorstw.

Innym projektem, który zdobył prawie 3 mln zł, był cykl szkoleniowo-doradczy „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”. Szkolenie ogólne skierowano do osób, które chciały rozpocząć w swoich firmach proces ubiegania się o zamówienia publiczne. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyszukiwać ogłoszenia i na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu oferty. Ponadto jkie są możliwości odwołań oraz jak przekuć teorię w praktykę.

Więcej przykładów projektów sfinansowanych przez Fundusze Europejskie można znaleźć w Przewodniku po sukcesach polskich firm.

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl