Wiadomości 23 mar
F-gazy | Nawet 200 000 £  kary za nieprzestrzeganie przepisów w Wielkiej Brytanii

Firmy i osoby fizyczne w Wielkiej Brytanii mogą być narażone na grzywny w wysokości do 200 000 £, jeśli naruszą nowe przepisy dotyczące F-gazów, które uprawniają władze lokalne i władze do stosowania kar cywilnych za nieprzestrzeganie przepisów. Rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (poprawki) 2018 zostały przedłożone Parlamentowi w styczniu, a organy egzekwowania prawa będą uprawnione do stosowania kar od kwietnia 2018 r.

Celem kar jest odstraszenie od działań niezgodnych z przepisami. Kary będą egzekwowane w całej Anglii i Szkocji. Walia i Irlandia na razie nie zdecydowały się na przyjęcie tych przepisów.

Istnieją różne poziomy kar, które mogą być stosowane w zależności od przestępstwa:

  • Maksymalna wysokość grzywny, jaką można nałożyć, wynosi 200 000 £. Kara może zostać nałożona w przypadku umyślnego uwolnienia F-gazów do środowiska, co uznawane jest za przestępstwo. Podobnie w przypadku przekroczenia limitów F-gazu, przy wprowadzaniu HFC na rynek.
  • Nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących minimalizacji emisji lub wycieków może spowodować naliczenie kar nawet do 100 000 £. Kara ma również zastosowanie, jeśli F-Gazy nie są prawidłowo odzyskiwane ze sprzętu. 
  • Kara grzywny w wysokości do 50 000 £ może zostać nałożona za niepoprawne oznakowanie sprzętu, nieprowadzenie właściwej ewidencji F-gazów używanych w sprzęcie lub niezgodności z deklaracjami dotyczącymi importu produktów zawierających F-Gazy. Nie ryzykuj otrzymania mandatu z powodu niekompletnych zapisów, oprogramowanie A-Gas "Gas-Trak Online (GTO) oferuje funkcje śledzenia i zarządzania butlami, które będą generować raporty użycia F-gazu i wiele więcej.
  • W przypadku drobnych naruszeń, na przykład nie zgłaszanie produkcji F-gazu w wyznaczonych terminach może zostać nałożona grzywna w wysokości do 10 000 £.

Źródło: https://www.agas.co.uk/contact-us/

gift