Wiadomości 4 sie 2022
Schiessl
Schiessl: Stawiamy na zrównoważony rozwój i ograniczenie śladu węglowego!

Dzisiaj jednym z ważniejszych wyzwań przed którymi staje nie tylko nasza firma jest ochrona ziemi przed tragicznymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Skutki zmiany klimatu są już widoczne w naszym codziennym życiu, wszyscy doświadczamy takich zdarzeń jak fale upałów, susze, powodzie czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Unia Europejska dążąc do realizacji celów w zakresie klimatu, czyli 55% spadku emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 i osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050, rozpoczęła prace nad nowelizacją i zaostrzeniem przepisów wynikających z obowiązującego obecnie Rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.
Działania na rzecz ograniczenia śladu węglowego stają się jednym z kluczowych parametrów definiujących miejsce firmy na rynku, wskazujących na jej konkurencyjność w stosunku do innych przedsiębiorstw. Dlatego priorytetem dla polskich firm instalacyjnych powinna stać się redukcja generowanego przez nie śladu węglowego, poprzez podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Schiessl Polska jest jednym z założycieli Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, od ponad 25 lat prowadzącej działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz minimalizacji emisji czynników chłodniczych, koncentrując się na upowszechnianiu odzysku i regeneracji oraz ułatwianiu dobrych praktyk w tym zakresie. W ramach zrealizowanego przez Fundację projektu uruchomiono centrum regeneracji gazów chłodniczych oraz laboratorium analityczne. Obecnie Fundacja PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem wykonującym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych.

Naturalną konsekwencją działalności naszej firmy jako dystrybutora czynników chłodniczych jest aktywne włączenie się do ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, koordynowanej przez Fundację PROZON. Stworzona sieć pozwala zminimalizować emisję gazów chłodniczych do atmosfery oraz zmniejszyć ilość wprowadzanych na rynek nowych substancji, negatywnie wpływających na zmiany klimatyczne. Od teraz każdy klient może pobrać pustą butlę Fundacji Prozon do odzysku oraz przekazać odzyskany czynnik chłodniczy w naszych oddziałach. Szczegóły dotyczące przekazania czynnika należy uzgodnić kontaktując się z wybranym oddziałem naszej firmy.

Odzyskany czynnik trafi do laboratorium Fundacji Prozon, gdzie oceniana jest jego jakość i możliwość przeprowadzenia procesu regeneracji. Po zakończonym procesie regeneracji czynnik ponownie trafia do laboratorium, gdzie wystawiany jest certyfikat zgodności, a zregenerowany czynnik może być z powrotem wprowadzony do instalacji. Odzyskany czynnik nie nadający się do regeneracji Fundacja przejmie do zagospodarowania. W celu uzyskania informacji na temat regeneracji lub zagospodarowania czynnika jako odpadu należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Regeneracji Fundacji PROZON pod numerem telefonu 22 392 74 61 lub pisząc na adres: centrum.regeneracji@prozon.org.pl

Ziemia potrzebuje naszej pomocy. Jej ocieplenie powoduje konsekwencje, które wpływają bezpośrednio na nasze życie. Trzeba zacząć działać już teraz. RAZEM. Wspólnie możemy zrobić dużo więcej dla klimatu. Przekaż odzyskany czynnik chłodniczy do jednego z naszych oddziałów, a my zajmiemy się nim dalej razem z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON.

Ograniczaj z nami ślad węglowy! Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji dotyczących przekazania odzyskanego czynnika można uzyskać w naszych oddziałach oraz w załączonej ulotce.

Do pobrania: