SMAY - Klapy pożarowe
Wiadomości 13 mar
Frapol

Centrale sekcyjne typu AF PRO są przeznaczone do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje), a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty).

Centrale Sekcyjne AF PRO

Centrale Sekcyjne AF PRO, dzięki modułowej konstrukcji mogą być dowolnie konfigurowane, a unikalne oprogramowanie do doboru central zapewnia elastyczne możliwości wymiarowania podzespołów z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki każdej instalacji dla osiągnięcia najlepszych możliwych parametrów pracy.

Centrale oferowane są w trzech wariantach wykonania:

  • wersja standardowa - do montażu wewnątrz pomieszczeń,
  • wykonanie zewnętrzne - odporne na czynniki atmosferyczne,
  • wykonanie higieniczne - stosowane w instalacjach o podwyższonych wymogach w zakresie czystości powietrza (szpitalnictwo, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny).

Obudowa central AF PRO posiada najwyższe parametry mechaniczne udokumentowane certyfikatem TÜV Rheinland na zgodność z normą PN-EN 1886. Parametry mechaniczne obudowy D1/L1/F9/T2/TB1 zostały potwierdzone przez akredytowane laboratorium.

Typoszereg Central Wentylacyjnych AF PRO obejmuje 28 wielkości, które umożliwiają zastosowanie urządzeń w instalacjach o wydajności 1000–100 000 m3/h. Nowa obudowa AF PRO cechuje się najwyższymi parametrami mechanicznymi:

  • sztywność modelowej obudowy: klasa D1 (M),
  • szczelność powietrza modelowej obudowy: klasa L1 (M) przy teście z nadciśnieniem oraz z podciśnieniem,
  • klasa przecieku powietrza poza filtrem: klasa F9 (M) przy teście z nadciśnieniem oraz z podciśnieniem,
  • izolacyjność cieplna modelowej obudowy: klasa T2 (M),
  • udział mostków cieplnych w modelowej obudowie: Klasa TB1 (M).
Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!