Kluczowe znaczenie oczyszczania powietrza wewnątrz budynków | FRAPOL

Redakcja HvacPR | 15 lut 2021 Jedną z ciemnych stron rozwoju cywilizacyjnego jest pogorszenie parametrów jakościowych powietrza w otaczającym nas środowisku, a zjawisko to jest szczególnie widoczne na zindustrializowanych, gęsto zaludnionych obszarach. Liczne kampanie informacyjne przyczyniły się do znacznego zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie, jednak w głównej mierze nacisk kładziony jest na aspekty związane ze środowiskiem zewnętrznym, z pominięciem nie mniej istotnych zagadnień dotyczących wnętrza budynków, w których, według różnych szacunków, spędzamy 80-90% czasu. Okiem praktyka

Eksperci HVACR #4 | Andrzej Cebula o centralach sekcyjnych AF Frapol

Redakcja HvacPR | 13 mar 2020 Centrale sekcyjne typu AF PRO są przeznaczone do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje), a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty). Wiadomości