Plebiscyt Klimatyzatorów 2021
Wiadomości 3 lut 2020
De Dietrich
Dotacja na zakup samochodu elektrycznego zwolniona z podatku

Dzięki nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, którą wczoraj podpisał prezydent nie trzeba będzie płacić podatku od dotacji na zakup samochodu elektrycznego.

Ustawa o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych pochodzi z 20 grudnia 2019 roku. Jej celem jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zwolnień z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Nowe zmiany wejdą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. Nabór wniosków o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne ma wystartować jeszcze w tym kwartale. Jak wynika z dotychczasowych informacji, osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 proc. ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 tys. zł. Będzie można otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tys. zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 tys. zł.

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zostanie ogłoszony nabór. Wniosek o dopłaty składany przez osoby fizyczne powinien zawierać m.in. dane osobowe i kontaktowe, a także dane pojazdu i niezbędne oświadczenia. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z NFOŚiGW, stanowiącej gwarancję przyznania dopłaty osobie fizycznej. Beneficjent programu będzie miał 8 miesięcy na dostarczenie do Funduszu faktury zakupu nowego pojazdu, kopii dowodu pojazdu, kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie na okres 1 roku oraz zobowiązania do ubezpieczenia na kolejny rok. Przedsiębiorcy będą jeszcze musi trochę poczekać na otwarcie naboru, gdyż musi je wpierw zaakceptować Komisja Europejska. 

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście