Wiadomości 30 kwi
"Czysta produkcja"

W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja pt. „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” poświęcona zapobieganiu zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów przez polskie firmy, jak też gospodarce o obiegu zamkniętym. W wydarzeniu wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Zebrani w trakcie konferencji mogli zapoznać się z przykładowymi działaniami wybranymi spośród projektów zrealizowanych w ramach zakończonej 46. edycji – Akademii Czystszej Produkcji. Przedsiębiorcy prezentowali swoje osiągnięcia proekologiczne. Paneliści podczas dyskusji wskazywali również, że czystsza produkcja jest warunkiem i podstawą dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Podstawowym celem GOZ jest, aby produkt był jak najbardziej wydajnie produkowany i wykorzystywany, o możliwie najdłuższym cyklu życia. Odpad po nim powinien być zagospodarowany w odpowiedni ekonomicznie i środowiskowo sposób” – przypomniał wiceminister Sławomir Mazurek.

„Jednym z wyzwań w ramach GOZ jest też dokonanie trwałych zmian w przemyśle na etapie projektowania i produkcji. Dążymy do poprawy potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. Do tego potrzebne będzie zaangażowanie przedsiębiorców” – dodał wiceminister.

Wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił także uwagę na fakt, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, do której Polska, jako kraj z aspiracjami, w pełni dąży.

Przedsiębiorcy wyróżnieni

Podczas konferencji, której współorganizatorem było Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”, wręczono również wyróżnienia przedstawicielom zarządów instytucji będących Laureatami Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

„Transformacja do GOZ to wielkie wyzwanie, które Polska podjęła i z pełną determinacją realizuje. Chcemy wykorzystać tę szansę i wypracować dobre praktyki w tym zakresie. Cieszę się, że polscy przedsiębiorcy aktywnie włączają się w projekt, dlatego tym bardziej jest mi miło wręczyć symboliczne dyplomy proekologicznym firmom i instytucjom” – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

O Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Polski Rejestr CP i OP to publicznie dostępny rejestr jednostek organizacyjnych wyróżniających się w realizacji strategii Czystszej Produkcji w Polsce. Razem z Rejestrem Świadectw Czystszej Produkcji tworzy on tzw. system dobrowolnych zobowiązań ekologicznych, w którym firmy cyklicznie realizują i raportują swoje osiągnięcia proekologiczne i prospołeczne.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

gift