Sevra pompa ciepła
Wiadomości 21 lip 2020
Ventia
Czy atrakcyjny cenowo klimatyzator może być naprawdę EKO?

Bycie EKO to dla wielu osób – nie moda, ale naturalny sposób bycia. Dlatego przy budowie i wyposażeniu domu coraz częściej wybierane są materiały i urządzenia, które w jak najmniejszy sposób szkodzą środowisku. Co zatem można doradzić klientowi, któremu przyświeca dbałość o środowisko w kwestii wyboru klimatyzatora? Na jakie parametry i funkcje należy przede wszystkim zwrócić uwagę szukających EKO klimatyzatora?

Najwyższa klasa energetyczna 

Główny wpływ pracy klimatyzatorów na globalne ocieplenie wynika z poboru energii elektrycznej. W Polsce energia elektryczna pochodzi wciąż głównie z elektrowni węglowych, dlatego ważne jest, by poszukiwać rozwiązań jak najbardziej energooszczędnych. W przypadku klimatyzatorów warto więc doradzić klientowi wybór urządzenia z jak najwyższą klasą energetyczną. Hyper Nordic marki AlpicAir to model szczególny, w którym poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym 2-stopniowej sprężarki, urządzenie gwarantuje najwyższą z możliwych klasę energetyczną A+++/ A+++. Najwyższa efektywność energetyczna oznacza nie tylko minimalizowanie złego wpływu na środowisko, ale również najniższe rachunki za zużytą energię elektryczną.

Czynnik R32

Oddziaływanie czynników chłodniczych na środowisko określają parametry GWP oraz ODP. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest liczbą wyrażającą potencjalny wpływ czynnika chłodniczego na globalne ocieplenie, w sytuacji emisji do atmosfery. Jest to wartość porównująca oddziaływanie 1 kg czynnika chłodniczego z oddziaływaniem 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Wybór czynników chłodniczych o niższej wartości GWP oraz minimalizacja ich objętości zapewni redukcję ryzyka dla środowiska w razie przypadkowego wycieku.

Kup klimatyzator AlpicAir z instalacją w Twoim mieście

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) jest to liczba odnosząca się do szkodliwości oddziaływania na stratosferyczną warstwę ozonową jakie powodują substancje chemiczne. 

Tabela 1. Porównanie oddziaływania czynników chłodniczych na środowisko
  R410A R32
Skład 50% R32 + 50% R125 100%R32
GWP - Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 2 087,5 675
ODP - Potencjał niszczenia warstwy ozonowej 0 0

Obecnie na rynku klimatyzacyjnym producenci oferują urządzenia pracujące na czynniku R32 oraz R410A. Czynnik R32 charakteryzuje się prawie trzykrotnie mniejszym wpływem na globalne ocieplenie w stosunku do czynnika chłodniczego R410A. Dodatkowo ładunek czynnika chłodniczego tego samego modelu pracującego na czynniku R410A i R32 może różnić się nawet o 15÷30%. Mając na uwadze środowisko, rekomendujmy klientowi klimatyzator pracujący na czynniku R32!

Tabela 2. Właściwości klimatyzatora
AlpicAir Eco Pro 3,2 kW na R32
w porównaniu z urządzeniem na R410A tej samej mocy
  Inny klimatyzator 3,2 kW AlpicAir Eco Pro 3,2 kW
Czynnik chłodniczy R410A R32
GWP 2087,5 675
100% 32%
Ładunek czynnika 900 g 650 g
chłodniczego 100% 72%
Równoważnik 100% 23%
CO2 ładunku czynnika

Poziom ciśnienia akustycznego

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pracy oraz pomieszczeniach mieszkalnych określone są przez przepisy i normy. To, jaki poziom dźwięku jest przez człowieka akceptowalny, a jaki staje się uciążliwy jest kwestią bardzo indywidualną. Przeciętnie odczucia te kształtują się następująco:

16÷25 dB (A) – dźwięk niesłyszalny;

25÷40 dB (A) – dźwięk akceptowalny;

40÷50 dB (A) – dźwięk dla większości populacji akceptowalny przez pewien okres czasu;

50÷80 dB (A) – dźwięk uciążliwy;

50÷80 dB (A) – dźwięk szkodliwy;

powyżej 100 dB (A) – dźwięk grożący utratą słuchu.

Istotny jest wybór marki, która wśród producentów dostępnych na rynku w sposób szczególny kładzie nacisk na poziom emitowanego hałasu. AlpicAir w swojej ofercie ma aż dwa modele: Premium Pro oraz Hyper Nordic, które posiadają aż 7 poziomów pracy wentylatora. Ustawienie Super Low to tylko 21 db(A) w klimatyzatorze o mocy 3,5 kW Hyper Nordic.

EKO funkcje

Sterowanie Wi-Fi

Wbudowany moduł Wi-Fi daje możliwość sterowania klimatyzatorem za pomocą dedykowanej aplikacji zainstalowanej w urządzeniu mobilnym. Planowanie pracy klimatyzatora poprzez ustawianie harmonogramu pracy, dostosowanego do naszego trybu życia generuje przede wszystkim oszczędności poboru energii, wynikające z faktu zoptymalizowania czasu pracy urządzenia. Wszystkie modele ścienne AlpicAir standardowo wyposażone są w moduł Wi-Fi, a aplikacja do sterowania klimatyzatorami dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z sieci.

I FEEL

Wszystkie modele urządzeń ściennych AlpicAir posiadają funkcję I FEEL. Dodatkowy czujnik temperatury, wbudowany w pilot zdalnego sterowania, odczytuje temperaturę powietrza w najbliższym otoczeniu użytkownika. Funkcja ta, ze względu na precyzyjne określenie wartości temperatury otoczenia, może odpowiednio skorygować parametry pracy urządzenia zwiększając komfort użytkownika oraz zmniejszając pobór energii.

Grzanie +8°C

Funkcja utrzymująca w pomieszczeniu stałą minimalną temperaturę na poziomie +8°C. Dzięki tej funkcji oszczędzamy energię – znacznie mniej zużywamy jej na utrzymanie stałego +8°C, a następnie doprowadzenie temperatury do poziomu komfortu termicznego, kiedy zaczynamy korzystać z pomieszczenia, niż na szybkie ogrzanie wychłodzonego pomieszczenia. W funkcje Grzanie +8°C wyposażone są wszystkie modele AlpicAir.

Zapytaj o klimatyzatory AlpicAir

Podsumowanie

Odpowiedz na tytułowe pytanie brzmi: tak! Atrakcyjny cenowo klimatyzator może być naprawdę EKO. AlpicAir to marka, w której fi lozofi i bardzo ważnym elementem jest dbanie o środowisko naturalne. Wybór jednego z dostępnych od ręki z magazynu w Warszawie modeli – ECO PRO, PREMIUM PRO, HYPER NORDIC gwarantuje, że klient w bardzo dobrej cenie otrzyma urządzenie energooszczędne, przyjazne środowisku naturalnemu oraz wyposażone w szereg funkcji klasy premium, które pozwolą mu być EKO na co dzień.

Magdalena Kruszniewska

Inżynier Wsparcia Technicznego, Ekspert ds. klimatyzacji, VENTIA Sp. z o.o