Wiadomości 11 maj 2022
Enea
#BałtykDlaPokoleń: Polacy mają świadomość zagrożeń dotyczących ekosystemu Morza Bałtyckiego

Aż dwie trzecie Polaków spotkało się z informacjami na temat zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego bronią konwencjonalną i wrakami statków pochodzącymi z II wojny światowej. Ponad połowa mieszkańców naszego kraju jest również świadoma zalegania na dnie akwenu broni chemicznej. Tak wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Enei w ramach akcji #BałtykDlaPokoleń, której celem jest uwolnienie Bałtyku od tych zagrożeń.

Aż 9 na 10 uczestników badania „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” spotkało się z informacjami o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego powodowanym rozwojem turystyki. Równie duży odsetek respondentów wskazało na problemy związane z sinicami i glonami. Polacy dostrzegają jednak nie tylko najbardziej eksponowane problemy naszego morza. Dwie trzecie ankietowanych słyszało o zalegających na dnie Bałtyku wrakach statków oraz minach i amunicji pozostawnionych po II wojnie światowej. Ponad połowa Polaków (53%) wie też o broni chemicznej, zatopionej w Morzu Bałtyckim w wyniku największego w dziejach ludzkości konfliktu.

– Polskie społeczeństwo wykazało się dużą wiedzą na temat Morza Bałtyckiego. To efekt tego, że duża część Polaków wybiera nasze morze jako miejsce wypoczynku i jest żywo zainteresowana tym, aby jego kondycja była jak najlepsza. Duża jest również świadomość związanych z nim problemów i wyzwań ekologicznych. Mając na względzie potencjał turystyczny i ekonomiczny Bałtyku, należy podejmować zdecydowane działania na rzecz jego ochrony, czego wyrazem jest między innymi wspólna inicjatywa Enei oraz UNGC: #BałtykDlaPokoleń – mówi Anna Lutek, Dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei.

Bałtyk oczami Polaków  

Ankietowani, odpowiadając na pytanie dotyczące ogólnej oceny Morza Bałtyckiego, wystawili mu „trójkę”. Uczestnicy badania mieli do dyspozycji sześciostopniową skalę, gdzie „1” oznaczało Bałtyk mocno zanieczyszczony, a „6” – bardzo czysty. Najczęściej pojawiającym się stopniem była „3” (tak odpowiedziało 34% respondentów). Średnia arytmetyczna odpowiedzi to natomiast 3,23. Co czwarty ankietowany postawił ocenę dobrą („4”), a zaledwie co dziesiąty ocenił Morze Bałtyckie jako bardzo czyste. Znacznie więcej, bo 27%, wystawiło ocenę negatywną („1” i „2”).

Bałtyk na tle innych mórz

W ramach badania „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” ankietowani zostali również poproszeni o ocenę stanu Morza Bałtyckiego w odniesieniu do innych akwenów. Polacy w tym aspekcie nie byli łaskawi dla rodzimego akwenu. Aż dwóch na pięciu respondentów (41%) wskazało, że Bałtyk jest bardziej zanieczyszczony niż większość mórz na świecie. Niemal tyle samo (42%) było zdania, że jest tak samo zanieczyszczone, jak inne zbiorniki wodne na naszej planecie. Zdaniem co dziesiątego uczestnika badania stan Morza Bałtyckiego nie odbiega od światowych akwenów.

– Znaczny udział zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i rolnictwa krajów zlewiska Morza Bałtyckiego, do tego niewielkie możliwości samooczyszczania poprzez wymianę wód z Oceanem Atlantyckim, powodują, że Bałtyk jest akwenem szczególnie narażonym na antropopresję poprzez eutrofizację. Już teraz, według różnych szacunków, na obszarze o powierzchni ok. 49 tys. km2 występują w Bałtyku niedobory tlenu, a według części prognoz obszar ten może powiększyć się nawet dwukrotnie. Międzynarodowe wysiłki na rzecz redukcji zanieczyszczeń (przede wszystkim azotowych i fosforowych) są skuteczne. Proces ten musi być jednakowoż podtrzymany i zintensyfikowany w celu osiągnięcia jeszcze bardziej satysfakcjonujących efektów – podkreśla Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Badanie „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” zostało zrealizowane w ramach inicjatywy #BałtykDlaPokoleń przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Enei na reprezentatywnej próbie n=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Przeprowadzono je metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI), w marcu 2022 roku.

Pobierz raport „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?”: kliknij tutaj

Tagi: ekologia