Produkty 7 lut
Armacell
Armaflex ACE Plus - izolacje systemów HVAC o podwyższonej klasie reakcji na ogień (NRO)

fot. Armacell

Najnowszą generację produktów izolacyjnych ArmaFlex ACE Plus charakteryzuje podwyższony stopień bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Udoskonalone materiały spełniają standardy produktów NRO (nierozprzestrzeniających ognia) i zgodnie z europejską normą EN 13501-1 uzyskały oznaczenie BL-s2,d0 dla rur i B -s3,d0 dla rol i taśm wchodzących w skład systemu.

Materiały NRO - podwyższony standard bezpieczeństwa

Podwyższona odporność ogniowa produktów ArmaFlex ACE Plus pozwala na ich stosowanie w szerszej gamie obiektów budowlanych, w tym wymagających zwiększonego poziomu ochrony w przypadku pożaru opartego m.in. o konieczność stosowania materiałów zaliczanych do nierozprzestrzeniających ognia. Poza spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa to także wzmocniona ochrona zarówno samego budynku, jak również znajdujących się w jego wnętrzu użytkowników. ArmaFlex ACE Plus to gama izolacji przeznaczonych do stosowania na instalacjach HVAC - rurach i kanałach, zbiornikach, kształtkach i innych elementach systemów wentylacyjnych, chłodniczych czy klimatyzacyjnych jak również w technice grzewczej oraz sanitarnej.

W najnowszej odsłonie produkowanego przez Armacell materiału podstawowy element - elastomerowe otuliny izolacyjne z syntetycznego kauczuku zostały sklasyfikowane w klasie BL-s2,d0. Oznacza ona, że produkt nawet przy źródle ognia o mocy cieplnej 300 kW odpowiadającemu np. płonącemu fotelowi nie wydziela aż tyle energii, by nastąpiło jego rozgorzenie i jest w takich warunkach wyrobem samogasnącym. Dodatkowe podklasy odnoszą się do dymotwórczości (s2 - średnia ilość dymu) oraz powstawania płonących kropli (d0 - brak powstawania). Uzyskanie klasy s2 gwarantującej ograniczoną emisje dymu ułatwia przeprowadzenie ewakuacji, wydłuża jej czas i zapobiega uszkodzeniom ciał osób znajdujących się w objętych pożarem przestrzeniach, a także rozprzestrzenianiu się ognia czy szkodliwemu wpływowi dymu na wrażliwe elementy infrastruktury takie jak np. systemy teleinformatyczne czy aparatura medyczna.

Kryteria oceny materiałów izolacyjnych

Poza wysoką klasą odporności ogniowej izolacje ArmaFlex ACE Plus spełniają także wysokie standardy w zakresie ochrony termicznej, zabezpieczenia przed kondensacją, jak również dzięki wysokiej elastyczności, umożliwiają łatwy montaż i dopasowanie do skomplikowanych elementów instalacji takich jak złączki, kolanka czy kołnierze eliminując powstawanie mostków i nieszczelności.

Elastomerowa pianka FEF, z której powstają otuliny ArmaFlex, posiada zamkniętokomórkową strukturę wspomagającą ochronę przed stratami energetycznymi, na co wpływ ma niski współczynnik przewodności cieplnej materiału. Dla temperatury 0°C wynosi on nie więcej niż 0,035 W/mK. Dla porównania instalacja miedziana bez ochrony posiada przewodność cieplną na poziomie ok. 386 W/mK co powoduje ucieczkę znacznej ilości ciepła z instalacji do otoczenia. Zabezpieczenie wydajnym materiałem izolacyjnym zapewnia ochronę przed stratami energetycznymi przyczyniając się do oszczędności i poprawy wydajności systemów a także redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku instalacji pracujących przy temperaturze niższej niż temperatura otoczenia warstwy izolacyjne powinny dodatkowo stanowić zabezpieczenie przed dyfuzją pary wodnej do izolacji oraz kondensacją na powierzchni rur i przewodów i mogącej w konsekwencji prowadzić do korozji i wynikających z niej uszkodzeń czy zmniejszonej żywotności układu. Dla izolacji ArmaFlex ACE Plus współczynnik oporu dyfuzyjnego μ kształtuje się powyżej 10,000 (grubość 25 mm) radykalnie ograniczając występowanie niekorzystnych zjawisk związanych z dyfuzją pary wodnej do izolacji.

Izolacje ArmaFlex ACE Plus dostępne są w postaci otulin dostosowanych do większości popularnych rozmiarów instalacji jak również mat pozwalających na dopasowanie kształtu do niecodziennych połączeń czy urządzeń technicznych. Dostępne są także produkty uzupełniające takie jak taśmy łączeniowe oraz dedykowany klej montażowy dla produktów bez warstwy samoprzylepnej.