Produkty 11 gru
Armacell
Elastyczne rurociągi AustroPUR Armacell – komplementarność, wygoda użycia i wysoka izolacyjność cieplna instalacji

fot. Armacell

AustroPUR Armacell to nowoczesne preizolowane rurociągi dedykowane użyciu w sieciach ciepłowniczych i instalacjach ciepłej wody. Właściwości termoizolacyjne poliuretanowej pianki spienionej cyklopnetanem zapewniają wysoki poziom ochrony przed stratami ciepła, a zewnętrzne powłoki z HDPE chronią instalację przed wpływem czynników zewnętrznych i wilgoci.

System AustroPUR zapewnia bardzo dobre warunki przesyłu, maksymalną redukcję strat cieplnych i wysoką odporność na czynniki środowiskowe oraz przypadkowe naruszenia ciągłości warstw ochronnych. Komplementarna budowa pozwala wykluczyć z procesu budowlanego etap doboru oraz układania warstw ochronnych instalacji co wpływa na ochronę termiczną, wilgociową i od uszkodzeń mechanicznych. Zastosowanie preizolowanych rurociągów AustroPUR to również wygoda prowadzenia prac budowalnych i instalacyjnych. Rozwiązanie dostępne jest w zwojach osiągających długość do 260 metrów, z możliwością fabrycznego przyjęcia na wymiar. Ogranicza to ilość połączeń do niezbędnego minimum.

Lepsze parametry przesyłu

System AustroPUR Armacell składa się z czterech ściśle dopasowanych do siebie elementów. Rury robocze otoczone są izolacją z bezhalogenowej pianki poliuretanowej, dodatkową izolacją z XPE z aluminiową powłoką paro-izolacyjną oraz od zewnątrz elastycznym karbowanym płaszczem z HDPE umożliwiającym łatwe rozwijanie i układanie rurociągów.

Wewnętrzne rury robocze dostosowane są do stosowania w sieciach ciepłowniczych i instalacjach centralnego ogrzewania. Mogą być też wykorzystywane w systemach ciepłej wody użytkowej, sieciach chłodniczych oraz do transportu chemikaliów. W ramach systemu dostępne są rurociągi z jedną i dwoma rurami przewodowymi o średnicach nominalnych od DN20 do DN160.

Elementy przewodowe wykonane są z sieciowanego PE-Xa wg DIN 16892/93 z dodatkową czerwoną barierą antydyfuzyjną EVOH wg DIN 4726 oraz elastyczną, bezfreonową izolacją z poliuretanu. Takie połączenie zapewnia możliwość stosowania AustroPUR w systemach z ciśnieniem do 6 bar przy temperaturze roboczej do 95°C.

Usieciowiony polietylen, z którego wykonane są rury przewodowe zapewnia ulepszone parametry w stosunku do standardowego rozwiązania i wyższą odporność na czynniki chemiczne oraz na ścieranie w kontakcie z materiałami ściernymi i zwiększonymi szybkościami przepływu. Chemiczne sieciowanie łańcuchów polimerów oferuje też niższą reaktywność oraz wyższą pamięć kształtu przy krótkotrwałych odkształceniach. PE-X przy stosowaniu z wodą użytkową nie wpływa na jej smak i zapach oraz zapewnia jakość zgodną z międzynarodowymi standardami wody pitnej.

Zewnętrzna powłoka EVOH rur przesyłowych ogranicza przenikaniu tlenu do wnętrza systemu wydłużając żywotność takich elementów instalacji jak zawory czy pompy.

Ekonomiczne korzyści z izolacji

Wewnętrzna warstwa izolacji otaczająca rury przesyłowe w systemie AustroPUR wykonana została z pianki poliuretanowej spienionej cyklopentanem. To materiał o wyjątkowo niskim współczynniku przewodności cieplnej λ=0,0219 W/m*K w 50°C, co stanowi wyróżnik wśród dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych. Pianka PUR odznacza się też bardzo niską absorpcją wody poniżej 0,3% vol objętości po 28 dniach.

Dodatkowa warstwa ochronna w postaci izolacji brzegowej z XPE o zamkniętokomórkowej strukturze i z dodatkową aluminiową paroizolacją ogranicza przenikanie wilgoci do głębszych warstw systemu i ryzyko wchłaniania wody. Zapewnia to utrzymanie doskonałych właściwości izolacyjnych w trakcie całego okresu używania rurociągów.

Zarówno pianka PUR, jak i warstwa z XPE są wolne od FCFC, HCFCKW i HFKW i wpływają na bezpieczeństwo instalacji i jej użytkowania.Rurociągi AustroPUR od zewnątrz zostały dodatkowo zabezpieczone płaszczem z HDPE chroniącym rurę wewnętrzną i delikatne materiały izolacyjne przed wpływami czynników zewnętrznych. Karbowany profil płaszcza zapewnia zarówno wysoką elastyczność, jak i łatwość układania oraz dopasowywania do pożądanego przebiegu bez konieczności stosowania złączek. Pozytywnie wpływa również na właściwości statyczne rurociągu.

W skład systemu wchodzą także złączki, końcówki, ścienne rękawy wejściowe, zestawy z PVC do izolacji polączeń, studzienki i inne niezbędne dla łatwego montażu elementy, stanowiące odpowiedź na oczekiwania odpowiadające indywidualnym potrzebom.

Zastosowanie w sieciach ciepłowniczych rurociągów AustroPUR oferuje bardzo dobre parametry przesyłu oraz wysoką ochronę warstw izolacyjnych, a w efekcie długoletnie, bezawaryjne i ekonomiczne działanie systemu.

Tagi: Armacell