Wienkra - Kalendarz
Okiem praktyka 27 lis 2020
Vilpe
Znaczne ograniczenie rachunków za prąd dzięki energooszczędnym wyrzutniom wentylacyjnym VILPE

Umiejętne planowanie HVAC jest kluczowym czynnikiem podczas projektowania budynków energooszczędnych, ponieważ właściwy wybór produktów znacznie zmniejszy zużycie energii. Oszczędność energii to pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na rachunki za prąd.

Projektant systemów wentylacyjnych może ograniczyć zużycie energii w budynku, wybierając energooszczędne urządzenia wentylacyjne i wyrzutnie powietrza. Jeśli wyrzutnie wentylacyjne charakteryzuje niski poziom strat ciśnienia, mogą one znacznie zmniejszyć zużycie energii generowane przez mechaniczne jednostki wentylacyjne. 
Takimi wyrzutniami są VILPE ​​FLOW 2XL i 3XL. Dzięki niskiemu poziomowi strat ciśnienia mogą w ciągu pięciu lat przynieść oszczędności rzędu kilku tysięcy zł w porównaniu z produktami o wyższym poziomie straty ciśnienia.

WYWIETRZNIK VILPE ​​FLOW 2XL jest dostępny w dwóch rozmiarach średnic ⌀ 315 i 400 mm, i oba te produkty mają głowice tej samej wielkości. Podobnie VILPE ​​FLOW 3XL – jest dostępny w dwóch rozmiarach ⌀ 500 i 630 mm i ich głowice są również tej samej wielkości. Kiedy produkt o średnicy przewodu ⌀ 315 mm ma tę samą głowicę co produkt ⌀ 400 mm, skutkuje to znacznym ograniczeniem strat ciśnienia i dużymi oszczędnościami energii.

VILPE ​​FLOW 2XL i 3XL mogą mieć czasem większe rozmiary niż inne produkty o analogicznym przeznaczeniu. Są jednak wykonane z polietylenu, dzięki czemu są lekkie. Nowe wyrzutnie FLOW są zdecydowanie warte uwagi, ich wybór przekłada się na niskie zużycie energii, a co za tym idzie znaczne obniżenie rachunków za elektryczność.

Oprócz oszczędności energii, kolejną zaletą stosowania wyrzutni niskociśnieniowych jest to, że umożliwiają one większy wybór produktów w zakresie mechanicznych jednostek wentylacyjnych. Jak pokazano w obliczeniach, właściwa moc wentylatora (SFP) wynosi 1,69 kW / (m³ / s) przy zastosowaniu VILPE ​​FLOW 2XL 315, co pokazuje, jak moc właściwa wentylatora jest zgodna z przepisami fińskiego Ministerstwa Środowiska.

Spójrz na poniższe obliczenia i zobacz, ile energii elektrycznej i kosztów z tym związanych zaoszczędzisz dzięki energooszczędnym wyrzutniom FLOW. W przykładach przewód wentylacji wywiewnej ma stratę ciśnienia 50 Pa, co obejmuje zarówno produkty VILPE ​​FLOW 2XL i 3XL, jak i przewody wentylacyjne.

 

Przykład 1. VILPE ​​FLOW 2XL 315

Przepływ powietrza w tym przykładzie wynosi 0,7 m 3/s. Strata ciśnienia w kanałach wentylacji wyciągowej i wywietrzniku VILPE ​​FLOW 2XL 315 wynosi 50 Pa. Porównano to z produktem A ze stratą ciśnienia 168 Pa.

 

Zużycie energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną z VILPE ​​FLOW 2XL 315 wynosi 10363 kWh / rok (0,7 m3/s * SFP 1,69 (kW/ (m3/s)) * godziny pracy 8760 h = 10363). Centrala wentylacyjna z produktem A zużywa więcej energii, ponieważ ma większą stratę ciśnienia niż VILPE ​​FLOW 2XL 11406 kWh/rok (0,7 m3/s * SFP 1,86 * godziny pracy 8760 = 11406).

 

Różnica w zużyciu energii elektrycznej wynosi 11405,52 kWh – 10363,083 kWh = 1042,44 kWh/rok (należy zwrócić uwagę, że liczby w kolumnie kWh/rok zostały zaokrąglone do liczby całkowitej).
Cena energii elektrycznej wynosi 0,12 € / kWh * 1042 kWh = 125,04 € rocznie. Przez pięć lat będzie kosztować 125,04 € * 5 = 625,2 €.

W tym przykładzie łączne oszczędności energii wynikające z zastosowania VILPE ​​FLOW 2XL 315 są warte 600 euro w ciągu pięciu lat.

Jeśli następnie porównasz VILPE ​​FLOW 2XL 315 z produktem B o jeszcze większej stracie ciśnienia 234 Pa i przy tym samym przepływie powietrza, różnica w zużyciu energii wynosi prawie tysiąc euro (993,38 €) w ciągu pięciu lat (czyli ok. 4 500 zł).

Różnice w zużyciu energii są specjalnie podkreślone dla produktów o wielkości 315 i 500 mm; Powodem tego jest to, że mają takie same rozmiary głowic jak produkty 400 i 630 mm.

produkt przepływ powietrza spadek ciśnienia specyficzna moc wywietrznika. instalacje godziny pracy zużycie prądu różnica różnica Roczna oszczędność energii (0,12 € / kWh) Oszczędność energii w ciągu 5 lat
  m3/sеk kW/(m³/s) ilość kWh/rok kWh/rok %
VILPE FLOW 2XL 315 0,7 50 1,69 8760 10363        
Produkt A 0,7 168 1,86 8760 11406 1042 10,1 125,09 € 625,46
Produkt B 0,7 234 1,96 8760 12019 1656 16,0 198,68 993,38

Przykład 2. VILPE ​​FLOW 3XL 500

Przepływ powietrza w tym przykładzie wynosi 1,7 m 3 / s. Strata ciśnienia w kanałach wentylacji wyciągowej i wywietrzniku VILPE ​​FLOW 3XL 500 wynosi 50 Pa. Porównano to z produktem C o stracie ciśnienia 152 Pa.

Zużycie energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną z zastosowaniem VILPE ​​FLOW 3XL 500 wynosi 23 678 kWh / rok (1,7 m3 / s * SFP 1,59 (kW / (m3 / s)) * godziny pracy 8760 h = 23 678).
Centrala wentylacyjna z produktem C zużywa więcej energii, ponieważ ma większą stratę ciśnienia niż VILPE ​​FLOW 3XL 25912 kWh / rok (1,7 m3 / s * SFP 1,74 * godziny pracy 8760 = 25912).
Różnica w zużyciu energii elektrycznej wynosi 25912 kWh –23 678 kWh = 2234 kWh / rok

Cena energii elektrycznej wynosi 0,12 € / kWh * 2234 kWh = 268 € rocznie. Przez pięć lat będzie kosztować 268 € * 5 = 1340 €.

W tym przykładzie łączne oszczędności energii wynikające z zastosowania VILPE ​​FLOW 3XL 500 są warte 1340 euro w ciągu pięciu lat.

Jeśli następnie porównasz VILPE ​​FLOW 3XL 500 z produktem D o jeszcze większej stracie ciśnienia 183 Pa i przy tym samym przepływie powietrza, różnica w zużyciu energii wynosi prawie 1700 euro (1697 €) w ciągu pięciu lat.

Różnice w zużyciu energii są podkreślone specjalnie dla produktów o wielkości 315 i 500 mm; Powodem tego jest to, że mają takie same rozmiary kominów jak produkty 400 i 630 mm.

produkt przepływ powietrza spadek ciśnienia specyficzna moc wywietrznika. instalacje godziny pracy zużycie prądu różnica różnica Roczna oszczędność energii (0,12 € / kWh) Oszczędność energii w ciągu 5 lat
  m3/sеk Pa kW/(m³/s) ilość kWh/rok kWh/rok %
VILPE FLOW 3XL 500 1,7 50 1,59 8760 23678        
produkt C 1,7 152 1,74 8760 25912 2234 9,4 268,06 1340,28
produkt D 1,7 183 1,78 8760 26508 2829 11,9 339,54 1697,69

 

Przykład 3. VILPE ​​FLOW 3XL 630

Przepływ powietrza w tym przykładzie wynosi 1,8 m 3 / s. Strata ciśnienia w kanałach wentylacji wyciągowej i wywietrzniku VILPE ​​FLOW 3XL 630 wynosi 50 Pa. Porównano to z produktem E o stracie ciśnienia 67 Pa.

Zużycie energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną z zastosowaniem VILPE ​​FLOW 3XL 630 wynosi 25 544 kWh / rok (1,8 m3 / s * SFP 1,62 (kW / (m3 / s)) * godziny pracy 8760 h = 25 544).

Jednostka wentylacyjna z produktem E zużywa więcej energii, ponieważ ma większą stratę ciśnienia niż VILPE ​​FLOW 3XL 25702 kWh / rok (1,8 m3 / s * SFP 1,63 * godziny pracy 8760 = 25702).

Różnica w zużyciu energii elektrycznej wynosi 25702 kWh –25544 kWh = 158 kWh / rok. Cena energii elektrycznej wynosi 0,12 € / kWh * 158 kWh = 18,92 € rocznie. Przez pięć lat będzie kosztować 18,9 € * 5 = 94,6 €.

W tym przykładzie łączne oszczędności energii wynikające z zastosowania VILPE ​​FLOW 3XL 630 są warte 95 euro w ciągu pięciu lat.

Jeśli następnie porównasz VILPE ​​FLOW 3XL 630 z produktem F o jeszcze większej stracie ciśnienia wynoszącej 72 Pa i przy tym samym przepływie powietrza, różnica w zużyciu energii wynosi prawie 200 euro (189 €) w ciągu pięciu lat.

Różnice w zużyciu energii są podkreślone specjalnie dla produktów o wielkości 315 i 500 mm; Powodem tego jest to, że mają takie same rozmiary kominów jak produkty 400 i 630 mm.

produkt przepływ powietrza spadek ciśnienia specyficzna moc wywietrznika. Instalacje godziny pracy zużycie prądu Różnica Różnica Roczna oszczędność energii (0,12 € / kWh) Oszczędność energii w ciągu 5 lat
  m3/sеk kW/(m³/s) ilość kWh/rok kWh/rok %
VILPE FLOW 3XL 630 1,8 50 1,62 8760 25544        
produkt E 1,8 67 1,63 8760 25702 158 0,6 18,92 94,61
produkt F 1,8 72 1,64 8760 25860 315 1,2 37,84 189,22