Okiem praktyka 6 wrz
Ventia
Regulacja temperatury powietrza i wody w basenie

Poza osuszaniem osuszacz może być również stosowany do regulacji temperatury powietrza i wody w basenie. Podgrzewanie wody jest jednak możliwe jedynie w urządzeniach wyposażonych w zintegrowany układ chłodniczy.

Ogrzewanie/chłodzenie powietrza

Parametry temperaturowe dla basenu ustala się, uwzględniając kilka czynników:

  • Straty ciepła związane z wentylacją, zarówno mechaniczne, jak i wynikające ze strat infi ltracyjnych z powodu nieszczelności w budynku.
  • Straty ciepła związane z konstrukcją budynku, np. straty termiczne poprzez ściany, sufi ty, okna itp.
  • Zyski ciepła np. ze światła słonecznego wpadającego przez okna.

W zależności od wybranego osuszacza istnieją różne opcje regulacji temperatury.

Nagrzewnica
Nagrzewnica jest najbardziej powszechnym sposobem na regulację temperatury. W zależności od urządzenia, nagrzewnica jest uruchamiana sygnałem ON/OFF (w małych urządzeniach) lub sygnałem 0–10 V (w dużych urządzeniach). Istnieją dwa rodzaje nagrzewnic: nagrzewnica wodna łącząca się z systemem centralnego ogrzewania oraz nagrzewnica elektryczna. Oba rodzaje można zamówić w różnych rozmiarach, w zależności od wymogów dotyczących temperatury wody i ogrzewania. Urządzenie, które osusza pomieszczenie z wykorzystaniem powietrza z zewnątrz musi posiadać nagrzewnicę. Osuszacz kondensacyjny musi mieć nagrzewnicę tylko wtedy, jeśli w pewnym zakresie wykorzystuje powietrze z zewnątrz lub pracuje w połączeniu z recyrkulacją, podczas gdy w pomieszczeniu basenowym nie ma innego źródła ogrzewania

Free cooling (tylko w basenowych centralach wentylacyjnych)
Gdy letnie światło słoneczne przebija się przez okna, pomieszczenie basenowe często nadmiernie się ogrzewa. Jeżeli rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej i wyższa od temperatury powietrza z zewnątrz, można wtedy skorzystać z opcji free cooling. Dzięki temu chłodniejsze powietrze z zewnątrz można wprowadzić z pominięciem wymiennika ciepła (by-pass), aby nie zostało dodatkowo ogrzane. Dzięki temu powietrze zewnętrzne pomaga obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Sterowanie funkcją free cooling jest w pełni zautomatyzowane i zachodzi w jednostce sterującej centrali.

Chłodzenie przy użyciu rewersyjnej pompy ciepła (tylko w osuszaniu za pomocą centrali basenowej)
W niektórych krajach free cooling nie wystarcza. W takich przypadkach możliwe jest wybranie centrali basenowej ze zintegrowaną, rewersyjną pompą ciepła. Rewersyjność oznacza, że pompa ciepła odwraca przepływ czynnika chłodniczego, w wyniku czego sekcja, która pierwotnie była parownikiem dla powietrza wywiewanego, zostaje skraplaczem, a sekcja, która pierwotnie była skraplaczem dla powietrza z zewnątrz, staje się parownikiem. Tym możliwe jest dodatkowe schłodzenie powietrza z zewnątrz. Powietrze zewnętrzne przepuszczane jest przez zimny wymiennik (chłodnicę) i schładzane. Sterowanie zaworem czterodrogowym jest w pełni zautomatyzowane i zachodzi w jednostce sterującej centrali.

Chłodzenie za pomocą dodatkowej chłodnicy
Jeżeli wydajność chłodzenia rewersyjnej pompy ciepła jest niewystarczająca lub jeśli osuszacz kondensacyjny został zainstalowany w kraju o gorącym i wilgotnym klimacie, często potrzebna jest chłodnica powietrza. W zależności od urządzenia, chłodnica jest uruchamiana sygnałem ON/OFF (w małych urządzeniach) lub sygnałem 0–10 V (w dużych urządzeniach). Istnieją dwa rodzaje chłodnic: chłodnica wodna podłączana do agregatu wody lodowej, oraz chłodnica bezpośredniego odparowania (DX) podłączana do oddzielnej sprężarki. Oba rodzaje można zamówić w różnych rozmiarach, w zależności od wymogów chłodzenia. W krajach, w których lata są bardzo gorące, wilgotność bezwzględna powietrza z zewnątrz może być zbyt wysoka, aby wykorzystać takie powietrze do osuszania. W takich sytuacjach, chłodnicę można zastosować do osuszania powietrza z zewnątrz. Jako że w takim wypadku powietrze z zewnątrz należy przed osuszaniem znacząco schłodzić, chłodnica musi być umieszczona przed wbudowaną nagrzewnicą. Dzięki temu można ponownie podgrzać powietrze, aby nie wpuszczać zbyt zimnego na pływalnię. 

Chłodzenie za pomocą zewnętrznego skraplacza (wyłącznie w osuszaczach kondensacyjnych)
Osuszacz kondensacyjny będzie zawsze generował pewien nadmiar ciepła. Dzieje się tak z powodu energii elektrycznej używanej w sprężarce oraz dlatego, że każdy litr skroplonej wody generuje moc cieplną o wartości ok. 0,7 kW. Skraplacz chłodzony wodą jest często wbudowany w urządzenie. Dzięki temu możliwe jest przesunięcie nadmiaru ciepła do wody w basenie lub ciepłej wody użytkowej. Jednakże w krajach o gorącym klimacie w trakcie lata nadmiar ciepła pochodzący z urządzenia jest często większy niż straty cieplne wody, dlatego należy poradzić sobie z tym nadmiarem w inny sposób. W takiej sytuacji można zastosować zewnętrzny skraplacz chłodzony powietrzem. Oznacza to, że cały nadmiar ciepła, można przekazać na zewnątrz. Tym samym zewnętrzny skraplacz można wykorzystać do aktywnego chłodzenia basenu, nie posiadając dodatkowej chłodnicy powietrza. Firma Dantherm zwykle nie dostarcza zewnętrznych skraplaczy chłodzonych powietrzem, ale udostępnia wszelkie dane potrzebne do obliczeń. Dostarczane osuszacze kondensacyjne są gotowe do podłączenia ze skraplaczem zewnętrznym. Sterowanie skraplaczem zewnętrznym jest w pełni zautomatyzowane i zachodzi w jednostce sterującej centrali.

Ogrzewanie wody w basenie

Wymogi grzewcze basenu przeważnie ustala się, uwzględniając dwa czynniki:

  • Parowanie wody z basenu.
  • Straty ciepła ze względu na konstrukcję basenu, tj. straty termiczne przez dno i ściany niecki.

W przypadku osuszaczy z wbudowanymi jednostkami chłodzącymi lub pompami ciepła osuszacz może zostać dostarczony z wbudowanym skraplaczem chłodzonym wodą jako uzupełnienie skraplacza chłodzonego powietrzem. W osuszaczu kondensacyjnym ciepłe powietrze jest zawsze pobierane podczas pracy sprężarki, a w niektórych przypadkach – zwłaszcza kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta i potrzeba ogrzewania basenu zanika – nadmiar ciepła jest niepożądany. W takich sytuacjach można użyć skraplacza chłodzonego wodą, a nadmiar ciepła wykorzystać do ogrzania wody w basenie lub wody użytkowej. Innymi słowy, dzięki skraplaczowi chłodzonemu wodą osiąga się większy komfort niż przy osuszaczu kondensacyjnym. Ponadto obniżą się koszty pracy. Basenowa centrala wentylacyjna nie stwarza takiego problemu z nadmiarem ciepła jak osuszacz kondensacyjny. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, sprężarkę można w miarę potrzeby po prostu wyłączyć, ponieważ osuszanie jest wykonywane za pomocą powietrza z zewnątrz. Innymi słowy, skraplacz chłodzony wodą w tego rodzaju osuszaczu nie zapewnia większego komfortu, ale umożliwi zwiększenie czasu pracy sprężarki, a tym samym bardziej efektywnie wykorzysta nadmiar ciepła.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście