Okiem praktyka 5 wrz
Caverion
Co to są pomieszczenia czyste? - cleanroom

Pomieszczenia typu cleanroom zapewniają maksymalną kontrolę nad ilością cząstek zawieszonych w powietrzu, temperaturą, wilgotnością otoczenia, różnicą ciśnień i poziomami elektryczności statycznej.

Co to jest cleanroom?

Pomieszczenia typu cleanroom zapewniają maksymalną kontrolę nad ilością cząstek zawieszonych w powietrzu, temperaturą, wilgotnością otoczenia, różnicą ciśnień i poziomami elektryczności statycznej.

Kontrolowane środowisko procesowe

Niektóre branże potrzebują kontrolowanego środowiska procesowego w przypadkach, gdy procesy produkcyjne, przepisy i / lub porozumienia branżowe (takie jak GMP, dobra praktyka wytwarzania) nakładają wymagania na minimalne poziomy cząsteczek unoszących się w powietrzu, w tym zanieczyszczeniami (jak np. pyły, kurz, bakterie, opary chemiczne itp.), oraz wymagają maksymalnej kontroli nad temperaturą, wilgotnością otoczenia, różnicą ciśnień i poziomem elektryczności statycznej.

Szeroki rynek czystych pomieszczeń

Pomieszczenia takie są wykorzystywane między innymi do badań naukowych, produkcji z wykorzystaniem materiałów o wysokiej czystości, jak chociażby procesory komputerowe. Mogą to być zatem wyodrębnione niewielkie pomieszczenia, ale także całe hale produkcyjne.

Nasi klienci działają w branżach elektroniki, nanotechnologii, przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii, które potrzebują rozwiązań właśnie w zakresie pomieszczeń czystych. Wspieramy naszymi usługami również służbę zdrowia, tj. szpitale, sale operacyjne i inne pomieszczenia, które wymagają kontroli zanieczyszczeń.

Caverion oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie pomieszczeń czystych, usługi kwalifikacji i testów dla pomieszczeń czystych. Nasz zespół wykorzystuje wieloletnie doświadczenia i bogatą wiedzę, dlatego 

Usługi Sekcji Pomiarów i Walidacji Caverion obejmują:

 • pomiar ilości cząstek stałych w pomieszczeniach czystych, komorach laminarnych (Klasy Czystości),
 • test dekontaminacji (recovery test) – badanie sprawności instalacji wentylacyjnej,
 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA,
 • badanie integracji i szczelności mocowania filtrów HEPA i ULPA,
 • testy przenikalności zanieczyszczeń miedzy pomieszczeniami,
 • pomiary spadku ciśnienia na filtrach,
 • badanie jednorodności, równomierności oraz prędkości liniowej powietrza pod nawiewem laminarnym,
 • pomiary strumienia objętości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach,
 • pomiar wydajności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • pomiary czystości sprężonego powietrza pod względem zawartości cząstek stałych, oleju oraz wody,
 • testy dymne – wizualizacja przepływu powietrza i występowania martwych stref,
 • pomiary temperatury i wilgotności względnej,
 • pomiary nadciśnień w pomieszczeniach,
 • testowanie oraz badania komór laminarnych, mikrobiologicznych,
 • kontrola dygestoriów,
 • regulacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • przeprowadzanie audytów istniejących instalacji HVAC,
 • walidacja systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem automatyki BMS i RMS