Nowy wielofunkcyjny 4-rurowy agregat chłodniczy EWYD-4Z Daikin

14 gru 2017 Nowy agregator EWYD-4Z, o którym wspomina się w mediach społecznościowych, zapewnia oszczędność energii nawet do 32% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, w których chillery spełniają wymagania dotyczące obciążenia chłodniczego, a kotły - obciążenie grzewcze.

Konferencja | Czyste Ciepło

12 gru 2017 29 listopada 2017 r. Forum Energii, we współpracy z CZIiTT Politechniki Warszawskiej zorganizowało konferencję poświęconą transformacji polskiego ciepłownictwa "Czyste Ciepło."

Midea Zymetric - Modernizacja Roku - Dyplom od Marszałka

11 gru 2017 Od 1999 r. organizowany jest ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku” pod patronatem Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Związku Powiatów Polskich. Ideą programu, jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja...
gift