Sevra pompa ciepła
Wiadomości 16 lis
Warunki Techniczne 2021- prawo budowlane - co się zmieni?

Warunki Techniczne dokładnie precyzują jakie parametry powinien spełniać nowobudowany dom. Rok 2021 to kolejny rok, w którym zaostrzą się normy dotyczące ochrony cieplnej, izolacyjności przegród budowlanych oraz zużycia energii. Co czeka nas już 1 stycznia 2021 r? Wszystkie zmiany zmierzają w kierunku propagowania budownictwa energooszczędnego oraz ekologicznych źródeł ciepłą. Dlatego zaostrzające się przepisy zdecydowanie sprzyjają pompom ciepła.

Energooszczędne oraz pasywne budownictwo to przyszłość.
Zmiany dotyczące Warunków Technicznych zapoczątkowane zostały już w 2014r. i stopniowo zmierzają właśnie w tym kierunku.

Już od 1 stycznia 2021 nowe budynki muszą spełniać następujące wymagania
• maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne U (W/m2K)
oraz
• maksymalnej wartości wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynki (kWh/m2 rok)

Zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi zmienia się wymogi dotyczące izolacyjności termicznej przegród. Poniżej przedstawiamy tabelę z wartościami współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz wskaźnika EP.

Typ przegrody

Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U, W/(m2K)

Od 1.01.2014r.

Od 1.01.2017r.

Od 1.01.2021r.

Ściana zewnętrzna

0,25

0,23

0,20

Dachy, stropodachy

0,20

0,18

0,15

Okna

1,3

1,1

0,9

Okna połaciowe

1,5

1,3

1,1

Drzwi zewnętrzne

1,7

1,5

1,3

 

Rodzaj budynku

Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej kWh/(m2xrok)

Od 1.01.2014r.

Od 1.01.2017r.

Od 1.01.2021r.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

120

95

70

Budynek mieszkalny wielorodzinny

105

85

65

Budynek mieszkania zbiorowego

95

85

75

 Głównym założeniem zmian wdrażanych w Warunkach Technicznych jest zredukowanie ilości energii koniecznej do pokrycia zapotrzebowania cieplnego budynków.

Jakie długofalowe korzyści płyną z tych zmian:

 • ograniczenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery
 • zrównoważony rozwój, ma na celu dążenie do poprawy jakości i komfortu życia, ale z jednoczesnym uwzględnieniem oraz poszanowaniem dla innych sfer – w tym środowiska naturalnego
 • obniżenie kosztów związanych z eksploatacją
 • oszczędność energii pierwotnej
 • obniżenia szkód substancji budowlanej i wzrost trwałości budynków (brak mostków cieplnych i zawilgocenia przegród);

Podsumowując, w celu uzyskania pozwolenia na budowę od 1 stycznia 2021r. inwestorzy będą zobligowani do spełnienia nowych wymogów określonych w WT 2021.  Największe zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia izolacyjności przegród zewnętrznych. W świetle nowych wymagań dobre ocieplenie budynku oraz zaizolowanie instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie pozwoli na spełnienie wymagań odnoście wskaźnika EP.

Spełnienie tych wymagań wiąże się ze źródłem ogrzewania budynku. Systemy grzewcze oparte na kotłach opalanych węglem, gazem, drewnem, czy olejem nie spełnią nowych warunków. Takie rozwiązania zostaną zastąpione rozwiązaniami bazującymi na odnawialnych źródłach energii takich jak słońce i wiatr. Przyszłością staną się pompy ciepła zintegrowane z instalacjami fotowoltaicznymi. Oprócz wartość środowiskowych są to rozwiązania wygodne i praktycznie bezobsługowe.

W przypadku instalacji pompy ciepła współpracującej z panelami fotowoltaicznymi, które produkują energię elektryczną, współczynnik EP wyniesie około 0. Sama pompa ciepła nie zagwarantuje nam takiego współczynnika, ponieważ podczas pracy pobiera energię elektryczną. Wynika to z faktu, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku z sieci elektroenergetycznej ma wartość 3. Zainstalowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania w większości przypadków determinuje zastosowanie instalacji niskotemperaturowego ogrzewania, co przekłada się również na niższe jednostkowe straty ciepła przez przewody centralnego ogrzewania.

Pompy ciepła przeżywają swój renesans. Jest to bardzo rozwojowy segment rynku.
Przedstawiamy pompy ciepła, które cieszą się dużą popularnością:

Poznaj pompy ciepła Ecodan
 • HvacEXPO ecodan ecodan
 • HvacEXPO ecodan ecodan
 • HvacEXPO ecodan ecodan
 • HvacEXPO ecodan ecodan
 • HvacEXPO ecodan ecodan

 

Poznaj pompy ciepła NEOHEAT
 • Pompa ciepła EKO HvacEXPO neoheat
 • Pompa ciepła EKO Plus HvacEXPO neoheat
 • Pompa ciepła STANDARD HvacEXPO neoheat
 • Pompa ciepła STANDARD PLUS HvacEXPO neoheat
 • Pompa ciepła Basic HvacEXPO neoheat
 • Pompa ciepła EX HvacEXPO neoheat

 

THERMA V – Rodzina pomp ciepła
 • POMPA CIEPŁA TYPU IWT HvacEXPO POMPA CIEPŁA TYPU IWT
 • POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT HvacEXPO POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT
 • WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPŁA HvacEXPO WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPŁA
 • POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOC HvacEXPO POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOC