Wiadomości 9 wrz 2022
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uchwalona przez Sejm

Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uchwalona przez Sejm. Sejm zakończył prace nad ustawą o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Przepisy mają umożliwić wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego za określony miesiąc, które ograniczą skutki ekonomiczne związane ze zdarzeniami, jakie ostatnio wystąpiły w drugiej pod względem długości rzece płynącej w Polsce. Co ciekawe zapisy ustawy wydłużają również termin ważności Polskiego Bonu Turystycznego. W dniu 5 września 2022 r. ustawa została przekazana do Senatu.

Jeżeli ustawa przejdzie ścieżkę legislacyjną, kluczowe znaczenie w zakresie ustalenia kręgu poszkodowanych podmiotów, którym należeć się będzie jednorazowe świadczenie pieniężne, a także miesięcy, za które zostanie ono wypłacone, będzie miało rozporządzenie Rady Ministrów. Taki zabieg legislacyjny ma na celu przyspieszenie wypłaty środków.

Z informacji płynących z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zapomogę mają otrzymać przede wszystkim przedsiębiorcy z branży turystycznej i gastronomicznej. Ponadto także sportowo-rekreacyjnej, którzy działają na terenie 34 powiatów znajdujących się wzdłuż Odry.

Niemniej jednak zapisy ustawy uwzględniają ogólne warunki, które należy łącznie spełnić, aby móc uzyskać wsparcie finansowe, które stanowi pomoc de minimis. Najistotniejszym wymogiem jest spadek przychodu o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Za ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, a także jego wypłatę odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze – jednorazowe wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców wyniesie 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż dzień 1 lipca 2022 r. pozostającego w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu miesiąca wskazanego w przywołanym rozporządzeniu Rady Ministrów. Tak więc łączna wysokość jednorazowego świadczenia dla każdego przedsiębiorcy będzie zależna od liczby osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Ponadto ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także osób prawnych. Ponadto nie będzie stanowić podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z pewnością jest to informacja warta podkreślenia.

Poszkodowane podmioty będą miały czas do 31 grudnia 2022 r. na złożenie stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie, tj. poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Również za pomocą tej platformy ZUS przekaże przedsiębiorcy informację o kwocie wypłaconego świadczenia.

Warto również zauważyć, że w ustawie znalazły się zapisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznego. Mają one na celu wydłużenie terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu do 31 marca 2023 r. Na gruncie obowiązujących przepisów ich ważność wygasa w dniu 30 września 2022 r.

Autor: adw. Michał Jabłoński, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl