Wiadomości 6 wrz
Swegon
Unijna Fala Renowacji: Przyszłość Branży HVAC w Świetle Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład i inicjatywa Renovation Wave (Fala Renowacji) to hasła, które zdążyły już obiść się sławą w kontekście branży wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (HVAC). Ale dlaczego Unia Europejska wdrożyła tę inicjatywę, jakie cele przyświecają tym działaniom, i co to oznacza dla nas wszystkich?

W niniejszym artykule na blogu rozwiniemy temat unijnej Fali Renowacji, omówimy, w jaki sposób przemysł HVAC w Europie może przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez UE. To pierwszy krok w zrozumieniu zakresu tej inicjatywy.

Unijna Fala Renowacji to część europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym celem jest transformacja sposobu wykorzystania zasobów energetycznych i zależności budynków w całej Europie. Wartość tego zadania jest ogromna, ponieważ budynki stanowią 40% zużycia energii w UE i generują 36% emisji gazów cieplarnianych.

Inicjatywa jest niezwykle ambitna i strategicznie zaplanowana, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Jej strategia zakłada podwojenie obecnej stopy renowacji wynoszącej 1% budynków rocznie, co oznacza około 35 milionów renowacji do 2030 roku, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Ponadto, Fala Renowacji ma na celu tworzenie miejsc pracy i zapewnienie sprawiedliwości społecznej, potencjalnie tworząc do 160 000 miejsc pracy w sektorze budowlanym do 2030 roku. Projekt ma także na celu zwalczanie ubóstwa energetycznego poprzez priorytetowe traktowanie renowacji mieszkań dla najbardziej potrzebujących, co dotyczy około 34 milionów osób w UE.

W praktyce oznacza to, że budynki muszą znacznie zmniejszyć zużycie energii. Unijne minimalne normy charakterystyki energetycznej (MEPS) podzielają zasoby budynków na różne klasy, począwszy od budynków o najgorszych parametrach oznaczonych jako G, do tych o najlepszych parametrach oznaczonych jako A. Budynki oznaczone jako G, które stanowią 15% najgorszych budynków w każdym kraju, muszą zostać odnowione do poziomu F do 2027 roku, a do poziomu E do 2030 roku.

Wyzwanie to stanowi znaczące zadanie dla branży HVAC, ponieważ ponad połowa zużycia energii w budynkach wynika z systemów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (HVAC). Modernizacja i unowocześnienie tych systemów będzie miała kluczowe znaczenie w osiągnięciu celu 75% redukcji zużycia energii.

Wentylacja odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Nowoczesne centrale wentylacyjne nie tylko poprawiają jakość powietrza w budynkach, ale także odzyskują energię cieplną wewnętrzną, co przyczynia się do znacznych oszczędności energii.

Korzystając z systemów zmiennej ilości powietrza lub wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem, można dostarczać tylko niezbędną ilość powietrza do różnych pomieszczeń, co pozwala na znaczne oszczędności energii, a jednocześnie zapewnia komfortowe warunki wewnętrzne.

Wartość projektów renowacji może być ogromna, a każdy wydany euro na renowację może przynieść zwrot w wysokości do 5 euro z różnych źródeł, w tym z oszczędności energii, wzrostu wartości nieruchomości oraz korzyści zdrowotnych i gospodarczych.

Wnioski

Branża HVAC ma przed sobą ogromne wyzwanie, ale również ogromną szansę na osiągnięcie celów związanych z neutralnością klimatyczną. Odnawialna energia i wentylacja sterowana zapotrzebowaniem stanowią klucz do sukcesu, a ich rola będzie rosła w miarę postępu prac nad Unijną Falą Renowacji. To właśnie w tej branży tkwi potencjał do rewolucji energetycznej i tworzenia bardziej zrównoważonych i efektywnych systemów grzewczych i wentylacyjnych. Ostatecznie, to my wszyscy jesteśmy beneficjentami tych działań, ponieważ przyczyniają się one nie tylko do ochrony środowiska, ale także do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości życia.

Źródło: Swegon