Wiadomości 14 mar 2023
Umowa UE w sprawie oszczędności energii: nadchodzi złota era pomp ciepła

W zeszłym tygodniu instytucje UE uzgodniły, że blok musi zmniejszyć zużycie energii o 11,7% do 2030 r. – więcej niż pierwotna propozycja Komisji o 9%.

Dla EHPA jest to znaczący krok w kierunku realizacji unijnych celów klimatycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych, tym bardziej, że cel ten jest wiążący po raz pierwszy.

Kraje UE będą musiały pokazać, w jaki sposób przyczynią się do osiągnięcia celu, oraz wskazać swoje cele pośrednie w krajowych planach energetyczno-klimatycznych.

Zmieni się również ilość energii, którą trzeba oszczędzać każdego roku. Będzie on stopniowo wzrastał z 1,49% w 2024 r. do 1,9% w 2030 r.

To porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej będzie miało pozytywny wpływ na pompy ciepła, które są bardziej energooszczędnym sposobem ogrzewania domów w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania na paliwa kopalne. Zapisanie unijnej zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w prawodawstwie powinno również sprawić, że będzie ona bardziej widoczna w innych aktach prawnych, takich jak dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nad którą posłowie głosują w tym tygodniu.

Rządy UE będą teraz również zobowiązane do renowacji co roku co najmniej 3% całkowitej powierzchni użytkowej budynków publicznych. Może to również prowadzić do większej liczby instalacji pomp ciepła.

Po upublicznieniu tekstu EHPA przeanalizuje szczegółowy wpływ na sektor pomp ciepła dla swoich członków. Umowa zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Komitetowi Stałych Przedstawicieli w Radzie oraz parlamentarnej komisji ds. energii.

Źródło:  EHPA