Wiadomości 12 cze
Startuje duża wrocławska inwestycja

Erbud został wykonawcą kompleksu Port Popowice we Wrocławiu. W pierwszym etapie projektu powstaną trzy budynki mieszkalne, w których znajdzie się 420 lokali. Właśnie rusza projektowanie inwestycji.

Inwestorem kompleksu Port Popowice jest Winhall Investments, spółka zależna od Vantage Development. Erbud podpisał umowę na realizację I etapu inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 114,5 mln zł. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w ramach etapu I, wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami. W pierwszym etapie, który podzielono na dwie fazy, przewidziano 415 mieszkań i 5 lokali usługowych. Faza I obejmować będzie zaprojektowanie całości etapu I oraz wykonanie budynku A, a faza II realizację budynków B i C.

W dniu 7 czerwca 2018 roku został wydany nakaz rozpoczęcia robót obejmujący zaprojektowanie całości etapu I oraz realizację fazy I. Jak podaje spółka, nakaz rozpoczęcia robót dla fazy II może być wydany najpóźniej do dnia 31 marca 2019 roku. 

Na obszarze o powierzchni ok. 14 ha przy ulicach Wejherowskiej oraz Białowieskiej we Wrocławiu powstanie inwestycja mieszkaniowa z funkcjami usługowymi oraz powierzchnią komercyjną. Zostaną wyodrębnione trzy główne strefy: mieszkaniowo-usługowa, biurowa i wypoczynkowa. W ofercie znajdzie się docelowo blisko 2 tysiące mieszkań. W ramach Portu Popowice powstanie również ogólnodostępny, zrewitalizowany basen portowy.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu

gift