Wiadomości 6 maj 2019
AEC Design
Revit 2020 - stworzony z myślą o BIM

fot. AEC Design

Revit to program przeznaczony do modelowania informacji o budynku (BIM), który obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej. Jego zaawansowane narzędzia umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi.

Czym jest modelowanie informacji o budynku?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces bazujący na inteligentnych modelach 3D, które dostarczają architektom, inżynierom i specjalistom z branży budowlanej
wiedzę i narzędzia umożliwiające bardziej wydajne planowanie, projektowanie i konstruowanie budynków i infrastruktury oraz zarządzanie nimi. Oprogramowanie Autodesk Revit stworzono specjalnie z myślą o BIM.

Revit dla architektów

Używaj programu Revit, aby łatwiej realizować założenia projektowe od etapu projektu koncepcyjnego po etap tworzenia dokumentacji projektowej w ramach jednego środowiska  programowego. Możesz swobodnie szkicować, szybko tworzyć formy 3D i interaktywnie je modyfikować. Program tworzy plany rozkładu pomieszczeń, elewacje, przekroje, widoki 3D oraz inne efekty w oparciu o specyfikacje użytkownika tworzone w trakcie projektowania. Optymalizuj wydajność procesu budowlanego analizując materiały, ich ilość, położenie słońca i efekty oświetlenia naturalnego. Twórz oszałamiające wizualizacje projektów i spacery po modelu, aby efektywnie prezentować swoje pomysły.

Revit dla konstruktorów

Korzystaj z narzędzi przeznaczonych specjalnie do projektowania konstrukcyjnego, aby tworzyć inteligentne modele konstrukcji skoordynowane z innymi komponentami budynku. Możesz także sprawdzić zgodność konstrukcji z przepisami budowlanymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa. Przeprowadź analizę konstrukcyjną i wyeksportuj wyniki do aplikacji obliczeniowych i projektowych wraz z modelem analitycznym, stworzonym równolegle wraz z modelem fizycznego w programie Revit.
Połącz procesy wymiarowania stali i opracowywania szczegółów. Zdefiniuj założenia projektowe dotyczące połączeń stalowych na wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z modelu programu Revit. Modeluj zbrojenia betonowe 3D w zaawansowanym środowisku modelowania informacji o budynku (BIM).

Revit dla inżynierów projektujących instalacje mechaniczne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne (MEP)

Projektuj instalacje MEP w budynkach z większą dokładnością i lepszą koordynacją z komponentami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, korzystając ze skoordynowanych i spójnych informacji zawartych w inteligentnym modelu. Prowadź symulacje i wykrywaj kolizje na wczesnych etapach procesu projektowania. Używaj danych z koncepcyjnej analizy energetycznej do obliczeń inżynierskich. Możesz tworzyć modele produkcyjne MEP przy użyciu narzędzi automatyzujących tworzenie układu modelu. Przygotuj model do szczegółowych działań koordynacyjnych w zakresie produkcji i montażu.

Revit dla specjalistów z dziedziny budownictwa

Oceniaj możliwości realizacji i koncepcji projektu przed rozpoczęciem budowy. Zyskaj lepsze zrozumienie środków, metod i materiałów oraz rezultatów ich łącznego zastosowania. Używaj modeli programu Revit do koordynowania informacji w celu zapewnienia lepszej komunikacji między biurem i personelem pracującym w terenie oraz usprawnienia procesów zapewniania i kontroli jakości. Modeluj połączenia stalowe o wyższym poziomie szczegółowości. Korzystaj z narzędzi pozwalających lepiej połączyć projekt konstrukcyjny z detalowaniem, co w efekcie skróci czas potrzebny do rozpoczęcia produkcji. Używaj zintegrowanych zasobów w oprogramowaniu produkcyjnym w celu przekazania założeń poza fazę projektową. Twórz modele gotowe do produkcji i montażu instalacji w budynku.

Połącz się z BIM 360

BIM 360 to platforma do zarządzania realizacją projektu i budową, która ułatwia kontrolowane zarządzanie danymi i dokumentami od projektu do wykonania. Usprawnij pracę zespołową dzięki centralnemu dostępowi do danych BIM poprzez dostępne w Revit współdzielenie pracy oraz przechowywanie w chmurze, współdzielenie plików, narzędzia do weryfikacji projektu oraz komunikacji dla wszystkich parterów projektu.

Więcej szczegółów 

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście