Wiadomości 18 cze
Przygotowania do COP24

fot. COP24

W Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne międzyresortowe spotkanie zespołu ds. organizacji Konferencji COP24 z udziałem ministra Henryka Kowalczyka. Jego głównym tematem były najważniejsze kwestie związane z organizacją szczytu, w tym te dotyczące bezpieczeństwa i transportu.

W spotkaniu wzięli udział także: Pełnomocnik Ministra ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w organizację szczytu. 

Otwierając spotkanie, minister Henryk Kowalczyk podkreślił:

„Wydarzenia towarzyszące COP24 rozpoczną się już w październiku. Swoistym preludium szczytu ma być tzw. Pre-COP, w którym wezmą udział ministrowie środowiska z kilkudziesięciu krajów świata”.

W tygodniu poprzedzającym Konferencję zaplanowano również serię spotkań przedsesyjnych, które odbędą się w tym samym miejscu w Katowicach.

W trakcie spotkania Pełnomocnik Ministra ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek przedstawił informacje na temat misji technicznej, w której wzięli udział m.in przedstawiciele Sekretariatu UNFCCC, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, służb mundurowych RP i miasta Katowice.

„Pracujemy nad tym aby zarówno transport, jak i zakwaterowanie były na najwyższym poziomie. Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice przebiega bardzo pomyślnie” – powiedział Rafał Bochenek.

Transport

15 maja zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska, a Prezydentem Katowic dotyczące podziału zadań przy organizacji szczytu COP24. Na jego podstawie miasto Katowice zobowiązało się do przygotowania całościowego systemu transportu dla wszystkich uczestników konferencji COP24.

Miasto Katowice zapewni dedykowany, bezpłatny transport dla uczestników konferencji COP24 i spotkań przedsesyjnych.

Zakwaterowanie

1 marca 2018 roku ruszył oficjalny system rezerwacji miejsc hotelowych na COP24, dostępny poprzez stronę www.cop24accomodation.pl.

Na potrzeby konferencji zabezpieczono miejsca noclegowe w Katowicach, pozostałych miastach Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej oraz w Krakowie. Dotychczas spośród całej puli noclegów oferowanych przez operatora, zarezerwowano ok. 3500 miejsc hotelowych. Szacuje się, że ok. 1500 miejsc dla uczestników zostało zarezerwowanych poza systemem.

Zespół ds. organizacji Konferencji COP24

Zespół został utworzony na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, a także wojewoda śląski, prezydent Miasta Katowice oraz członek zarządu związku metropolitalnego.

 Źródło: Ministerstwo Środowiska

gift