Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 27 lut
Przedsiębiorstwa typu start-up zachęcane do wsparcia opracowywania technologii wychwytywania dwutlenku węgla w ramach dążenia przemysłu na całym świecie do zeroemisyjności netto

LONDYN--(BUSINESS WIRE)-- Uruchomiony został pionierski międzynarodowy program, który skupia przedsiębiorstwa typu start-up z branży technologii i wiodących producentów w dążeniu do osiągnięcia zeroemisyjności netto.

Program Innovandi Open Challenge 2024 jest prowadzony przez światowe stowarzyszenie producentów cementu i betonu (Global Cement and Concrete Association, GCCA), wiodący w branży podmiot międzynarodowy skupiający się na wspieraniu światowej branży cementu w ograniczaniu emisji i uzyskaniu ostatecznie cementu charakteryzującego się zeroemisyjnością netto.

Do składania wniosków zachęca się przedsiębiorstwa typu start-up z całego świata zainteresowane pracą nad rozwojem technologii wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla na potrzeby niskoemisyjnego cementu i betonu. W centrum zainteresowania leżą innowacyjne technologie, które obejmują wychwytywanie i utylizację CO2 zintegrowane z procesem i na etapie końcowym oraz pomagają w zapobieganiu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Będzie to 3. program Innovandi Open Challenge, opierający się na sukcesie edycji z poprzednich lat. Pierwszy program z 2022 r. także skupiał się na rozwoju technologii wychwytywania dwutlenku węgla i doprowadził już dwa przedsiębiorstwa typu start-up do etapu projektu pilotażowego. 15 przedsiębiorstw typu start-up zakwalifikowanych w zeszłym roku w ramach 2. programu Innovandi Challenge do prac nad rozwojem niskoemisyjnego betonu omawia obecnie z producentami możliwość zawarcia partnerstw.

Claude Loréa, dyrektor ds. cementu, innowacji i ESG w GCCA, powiedział:

„Nasza branża zobowiązała się do osiągnięcia zeroemisyjności netto, a rozwój technologii wychwytywania dwutlenku węgla stanowi kluczową część tych prac. Nasz wiodący na świecie program Innovandi Open Challenge skutkował już osiągnięciem niezwykłych postępów w ciągu zaledwie dwóch lat dzięki współpracy przedsiębiorstw typu start-up i naszych firm członkowskich. Oczekujemy na to, co mogą nam zaoferować tegoroczni wnioskodawcy, aby wspierać rozległe prace już prowadzone na całym świecie”.

Wszyscy członkowie GCCA, którzy odpowiadają za 80% światowych zdolności produkcyjnych cementu poza Chinami, wraz z szeregiem wiodących chińskich producentów, wyrazili zobowiązanie do osiągnięcia zeroemisyjności netto do 2050 r. dzięki realizacji Planu działania GCCA na rzecz zeroemisyjności netto produkcji betonu do 2050 r. – jest to pierwsza branża na skalę globalną, która opracowała tak szczegółowy plan. Stowarzyszenie GCCA podpisało także w ostatnim czasie przełomową umowę o współpracy w zakresie dekarbonizacji z chińskim stowarzyszeniem producentów cementu (CCA).

Rozwój nowych technologii stanowi kluczową część planu działania branży na rzecz zeroemisyjności netto, a technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ma zgodnie z oczekiwaniami odpowiadać za około 36% łącznych redukcji emisji do 2050 r.

Pierwsza w branży instalacja produkcji cementu na skalę przemysłową wyposażona w technologię wychwytywania CO2 ma zostać fizycznie ukończona w zakładzie Heidelberg Materials w Brevik w Norwegii do końca 2024 r., a kolejne instalacje mają zgodnie z oczekiwaniami zostać uruchomione do 2030 r.

Thomas Guillot, dyrektor generalny GCCA, powiedział:

„Wiemy już, jak działa technologia wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla (CCUS), która jest przedmiotem działań pilotażowych i projektów realizowanych na całym świecie, jednak zasadnicze znaczenie ma poznanie innych dostępnych innowacji, wykraczających poza naszą branżę, które mogłyby pomóc w przyspieszeniu naszej misji zeroemisyjności netto.

Do składania wniosków zachęcamy przedsiębiorstwa z całego świata, które chcą dołączyć do nas w pilnej walce o ograniczenie globalnego ocieplenia. Przedsiębiorstwa typu start-up, od Austrii po Australię, od Brazylii po Bangladesz, które posiadają innowacyjne pomysły lub technologie wspierające rozwój CCUS, powinny złożyć swoje wnioski”.

Jonathan Cool, dyrektor generalny Ultra High Materials, przedsiębiorstwa typu start-up, które uczestniczyło w ubiegłorocznym programie Open Challenge, zachęca innych do składania wniosków:

„Wsparcie, wytyczne, widoczność wśród członków GCCA i ułatwienie możliwości współpracy z członkami GCCA były skuteczne i wydajne oraz wywarły na nas wszystkich korzystny wpływ. Gdybyśmy mieli możliwość ponownego przystąpienia do programu, zdecydowanie byśmy to zrobili”.

Przedsiębiorstwa typu start-up zainteresowane udziałem w trzecim programie Innovandi Open Challenge mogą kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Termin składania wniosków mija 15 kwietnia.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240220403857/pl/

Źródło: Global Cement and Concrete Association

KONTAKT:

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia wywiadów:

Simon Thomson

kierownik ds. mediów, GCCA

e-mail: simon.thomson@gccassociation.org

tel. +44 7380 972282

Źródło informacji: Business Wire

Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl