Smay klapy
Wiadomości 18 sty
Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem

Przedsiębiorcy źle oceniają współpracę z rządem. Krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii Covid-19 84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich. Trochę łagodniejsze dla rządu są firmy duże, spośród których 62% negatywnie podsumowuje relacje przedstawicieli władzy z biznesem.

  • 79% przedsiębiorców źle ocenia współpracę rządu z biznesem podczas pandemii Covid-19.
  • 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok. Dotyczy to m.in.: dodatkowych podatków i opłat. Tak wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Indicator.

Przedsiębiorcy niezadowoleni z decyzji rządowych

Przedsiębiorców zapytaliśmy również „Jakich działań potrzebuje biznes?”. 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok. Ponadto 51% chce prowadzenia szerokich konsultacji ze środowiskiem biznesu i rzeczywistego uwzględniania przesyłanych przez biznes uwag. Ponadto także 35% respondentów życzyłaby sobie, aby planowane zmiany w przepisach „covidowych” były zapowiadane minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem. Dla 31% dobrym pomysłem byłoby stworzenie stałej platformy współpracy biznesu i rządu.

Dodatkowo 58% przedsiębiorców uważa, że to reprezentatywne organizacje pracodawców powinny być rzecznikiem biznesu w rozmowach z administracją. Jest to wskazanie pierwszego wyboru. Ponadto na kolejnych miejscach znalazły się dopiero organizacje regionalne, związki branżowe, RDS i WRDS, izby gospodarcze.

Badanie przeprowadził w grudniu 2020 r. Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników (n=300). Wywiady CATI z osobami zarządzającymi.

 

 

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl