Wiadomości 4 gru
Program Sokół - szkolenie przedsiębiorców którzy chcą wspierać innowacyjne technologie środowiskowe

fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

Programu Priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Termin: 18.12.2018 r; godz. 8.30:00-14:10; rejestracja od godz. 8:00

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102

Zakres szkolenia: warunki naboru, kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełnianie wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie); wymagana dokumentacja oraz finansowe rozliczenie wniosków o płatność w ramach zawartych umów.

 Zgłoś się na szkolenie

Termin zgłoszeń: do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

Szkolenie jest bezpłatne.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
  • w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. prowadzi nabór wniosków do programu SOKÓŁ (przekierowanie do strony ogłoszenia o naborze).

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej