Wiadomości 23 lis 2021
Pracownik logistyki pilnie poszukiwany

Pracownik logistyki pilnie poszukiwany. Pracownicy obszaru logistyki otwierają polski jak i światowy ranking stanowisk, które najtrudniej jest obsadzić nowymi zasobami. Największe wyzwania dotyczą zatrudnienia magazyniera, operatora wózka oraz inżyniera. Co więcej, niedobór wykwalifikowanych kadr jest wskazywany jako jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu biznesu w obszarze logistyki w Polsce. Skala niedoboru kandydatów w logistyce jest nawet większa niż w przypadku specjalistów z branży IT. A nadchodzące wydarzenia takie jak Black Friday czy Boże Narodzenie, które są kluczowe dla e-commerce i logistyki jeszcze mocniej pogłębiają ten trend.

Brak wystarczającej liczby pracowników logistycznych odczuwany jest zarówno w Polsce, jak i na świecie. W obu przypadkach to właśnie ta grupa zawodowa otwiera listę stanowisk, które najtrudniej jest obsadzić nowymi pracownikami. Polscy przedsiębiorcy działający w obszarze logistyki deklarują, że szczególnym wyzwaniem jest dla nich pozyskanie magazynierów, operatorów wózków widłowych, bocznych oraz wysokiego składu. Pracodawcy z branży logistycznej odczuwają również niedobór inżynierów, kierowników zarządzających zespołami. Ponadto także ekspertów takich jak spedytorzy czy specjaliści ds. zarządzania stockiem, jakością, eksportem czy też gospodarką magazynową.

Logistyka zyskała w pandemii

Logistyka to jedna z branż, która niezależnie od pandemii, a czasem nawet za jej sprawą, odnotowuje najbardziej dynamiczne wzrosty. Dodatkowo spektrum obowiązków tak zwanych logistyków jest bardzo szerokie. Począwszy od planowania zapasów, poprzez koordynację pracy magazynu, operowanie wózkiem widłowym, aż do planowania i realizacji transportu. Tak szeroki wachlarz zadań już wprost przekłada się na istotną liczbę osób w każdym przedsiębiorstwie, dedykowanych do logistycznej obsługi przepływów.

Wraz ze znaczącym wzrostem sektora e-commerce w Polsce oraz idącym z nim w parze rozwojem logistyki i magazynowania obserwujemy większe zapotrzebowanie pracodawców z tych branż na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Poszukiwani są specjaliści o profilu technicznym i inżynieryjnym. Przede wszystkim z doświadczeniem we wprowadzaniu optymalizacji oraz automatyzacji łańcucha dostaw. Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe przekłada się na rywalizację o ekspertów z obszaru zarządzania nieruchomościami. Pracodawcy z sektora logistyki nieustannie poszukują również osób na stanowiskach spedycyjnych i liderskich. Niewątpliwie pracownik logistyki o bogatym doświadczeniu zawodowym i unikatowych, kluczowych dla branży umiejętnościach rozumie swoją mocną pozycję na rynku pracy, co przekłada się na stale rosnące oczekiwania finansowe, prezentowane w momencie rozważania zmiany pracy.

Finanse największą bolączką w rekrutacji kadr

Wśród największych wyzwań, które są przeszkodą na drodze do pozyskiwania nowych talentów, znajdują się zbyt wysokie oczekiwania finansowe przyszłych pracowników (61%). Dalej deficyt kandydatów na rynku (58%). Organizacje wspominają również o braku wystarczającego doświadczenia zawodowego kandydatów (44%). Braku wymaganych kompetencji twardych (33%) oraz niechęci do zmiany pracy w trakcie pandemii (22%). Niemal co piąta firma (18%) mówi o braku wymaganych kompetencji miękkich u pracowników. A co szósta (17%) o problemach wynikających ze specyfiki firmy np. lokalizacji. Najmniej, 7% pracodawców wskazuje na zbyt wysokie oczekiwania kandydatów względem benefitów pozapłacowych.

Firmy w obszarze logistyki mierzą się z dodatkowym wyzwaniem jakim jest konieczność zatrudnienia i wdrożenia w krótkim czasie dużej liczby pracowników. Dotyczy to zrekrutowania pracowników podstawowych, na okres sezonowego szczytu. Dodatkową trudnością jest fakt, że logistyka traktowana jest jako sektor, który daje zatrudnienie na chwilę. Ponadto wymaga intensywnej pracy oraz osiągania wysokich wyników. To jednak obszar, który długofalowo daje bardzo duże możliwości rozwoju ze względu na jego dynamiczny rozwój. Wzrost branży w dalszym ciągu będzie postępował.

Tagi: biznes praca
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl