Wiadomości 5 wrz
Pompy ciepła: budynki w Europie unikają większej ilości emisji niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki rekordowemu wzrostowi sprzedaży pomp ciepła w 2022 roku, sektor budowlany Europy, przy przywództwie Francji, unika większej ilości gazów cieplarnianych niż kiedykolwiek wcześniej. Tak wynika z nowego raportu rynkowego European Heat Pump Association na rok 2023.

3 miliony pomp ciepła dodanych w ubiegłym roku zwiększyły ogólną liczbę pomp ciepła do 20 milionów. Te urządzenia pozwalają uniknąć emisji 52,5 Megaton CO2 rocznie, co stanowi mniej więcej roczny bilans emisji Grecji.

Thomas Nowak, sekretarz generalny European Heat Pump Association, powiedział:

"Rok 2022 był wyjątkowym rokiem dla sprzedaży pomp ciepła w Europie. Fundament został położony pod kontynuację wyjątkowego wzrostu i z nim związane korzyści w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, niezależności energetycznej i tworzenia miejsc pracy. To bez wątpienia dekada pomp ciepła."

Francja, która ponownie odnotowała silny wzrost sprzedaży pomp ciepła w ubiegłym roku, prowadzi w kwestii unikniętych emisji gazów cieplarnianych dzięki pompom ciepła, przekraczając 16 Mt. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy i Włochy, które uniknęły ponad 5 Mt emisji każdy.

Jeśli obecna sytuacja zostanie utrzymana, sektor budowlany nie spełni wymogów uniknięcia emisji dwutlenku węgla związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem do roku 2050, zgodnie z wymaganiami prawa klimatycznego UE. Wynika to z faktu, że pole gry nadal jest wyraźnie nachylone na korzyść paliw kopalnych, jeśli chodzi o dotacje i opodatkowanie. Jednakże problem ten jest bardzo prawdopodobnie niedługo rozpatrywany przez Komisję Europejską w ramach nadchodzącego Planu Działań UE dotyczącego Pomp Ciepła, co powinno pomóc w stworzeniu bardziej sprawiedliwej sytuacji dla rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

"Pompy ciepła odgrywają wiodącą rolę w osiągnięciu zerowych emisji, ale aby je w pełni wykorzystać, rządy muszą przekazywać wyraźne sygnały polityczne. Mogą to zrobić, eliminując zakłócenia w cenach, które faworyzują gaz nad prądem, oraz popierając proponowane przez Komisję Europejską wycofanie samodzielnych kotłów na paliwa kopalne" - powiedziała Jozefien Vanbecelaere, szefowa spraw europejskich w EHPA.

W ubiegłym miesiącu EHPA i Europejska Fundacja Klimatyczna opublikowały dokument "Akcelerator pomp ciepła UE", w którym uczestniczyło ponad 20 organizacji, i przekazały go Komisji Europejskiej. Ten akcelerator identyfikuje bariery i rozwiązania umożliwiające szybsze wdrożenie pomp ciepła. Będzie to wpływać na nadchodzący plan działań dotyczący pomp ciepła Komisji, który ma być gotowy do końca 2023 roku.

Źrodło: EHPA