Wiadomości 27 lut 2023
De Dietrich
Pompa ciepła w drewnianym domu – czy to dobry pomysł?

Prawidłowo dobrane i zainstalowane pompy ciepła mogą zapewnić wygodę użytkownikom budynków o różnym przeznaczeniu. Jednakże, konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad w celu osiągnięcia tego efektu.

Dom, a dom - diabeł tkwi w szczegółach
Pod pojęciem "domy drewniane" kryją się różnorodne konstrukcje, takie jak domy z bala czy szkieletowe, prefabrykowane. Chociaż domy z bala są stylowe, to posiadają ograniczoną izolację cieplną i szczelność powietrzną, natomiast domy szkieletowe czy prefabrykowane są jednymi z najlepszych i mogą konkurować z budynkami murowanymi. Domy drewniane mogą być ogrzewane przez różne źródła ciepła, jednak tylko te ostatnie zapewnią niskie koszty eksploatacji.

Nie ma wielkiej różnicy między domami drewnianymi a innymi budynkami, gdyż oba typy rządzą się tymi samymi zasadami. Projektant instalacji grzewczej musi zapewnić wystarczającą ilość energii w każdym pomieszczeniu, niezależnie od technologii budynku. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja grzejnikowa, podłogowa lub mieszana (rzadziej stosowana ze względu na koszty) zapewni wygodę użytkownikom w każdym pomieszczeniu, bez względu na typ budynku.

Prawidłowy dobór pompy ciepła jest najważniejszy
Kluczowe znaczenie ma stworzenie optymalnej instalacji. W nowych budynkach coraz częściej wybiera się rozwiązania podłogowe, ponieważ umożliwiają one korzystanie z jak najniższych temperatur zasilania (temperatura wody grzewczej wychodzącej z kotłowni). Temperatury te wynoszą około 30 stopni Celsjusza, a często są jeszcze niższe, co idealnie pasuje do pomp ciepła i zapewnia najmniejsze zużycie energii.

Co jednak w przypadku modernizacji istniejących budynków, w których nie można zastosować rozwiązań podłogowych? Jeśli nasza instalacja wymaga temperatury 40-50 stopni Celsjusza, to dla pompy ciepła nie stanowi to problemu. Co zrobić, gdy przez cały rok potrzebujemy temperatury 50 stopni Celsjusza, a w okresach dużych mrozów potrzebujemy jeszcze wyższej temperatury, np. powyżej 60 stopni Celsjusza? W takim przypadku warto przeprowadzić działania termomodernizacyjne, takie jak zwiększenie liczby grzejników, co pozwoli na obniżenie wymaganej temperatury i optymalizację kosztów eksploatacji.

Grzałki elektryczne w pompach ciepła
Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest stosowanie pomp powietrze-woda, które czerpią energię z powietrza. Jednakże ich skuteczność jest uzależniona od temperatury otoczenia, co powoduje, że większość producentów wyposaża je w grzałki elektryczne, aby zapewnić ich stabilną pracę.

Często popełnianym błędem jest próba wyłączenia grzałki lub dobór zbyt małej pompy, co prowadzi do problemów z dogrzaniem lub odszranianiem urządzenia, lub też do niestabilnej pracy zwaniej "taktowaniem" w okresach przejściowych.

Co ze starą kotłownią?
Jeśli w naszej kotłowni mamy stosunkowo nowy kocioł olejowy lub gazowy, dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie go jako źródła szczytowego, ponieważ jest to tańsza opcja niż używanie grzałki elektrycznej. Istnieją również sposoby na wykorzystanie istniejącego kominka w instalacji.

Podsumowując, wybór pompy ciepła nie jest ograniczony przez wybór technologii budowy budynku, ale raczej przez instalację grzewczą oraz temperatury, z jakimi się mierzymy.