Wiadomości 29 maj
Aerzen
Performance³ AERZENa

fot. Aerzen

Poprzez Performance³ AERZEN rozumie nie tylko portolio produktowe dmuchaw rotacyjnych Delta Blower, sprężarek rotacyjnych Delta Hybrid oraz turbodmuchaw Aerzen Turbo, lecz wiele więcej: indywidualne rozwiązanie i możliwą współpracę owych technologii celem osiągnięcia najbardziej efektywnego transferu tlenu w oczyszczalni ścieków.

Co jest tak szczególnego w Performance³.

Każda z technologii ma swoje mocne strony, równocześnie także granice fizycznych możliwości. Turbodmuchawy odznaczają się najwyższą efektywnością energetyczną w punkcie ich doboru. Równocześnie ich regulacyjność waha się w granich 40-100% a sprawność spada podczas obciążeń częściowych. To znowu zaleta maszyn wyporowych, które odznaczaja się zakresem regulacji 25-100% i posiadają nieomalże identyczną sprawność w całym zakreie przepływu. W poszukiwaniu najefektywniejszego rozwiązania można skonfigurować różne technologie maszyn dopasowaując je do indywidualnych potrzeb instalacji. W przeszłości instalowano zazwyczaj kilka dmuchaw identycznej wielkości, obecnie coraz częściej spotyka się mix produktów różnego typu, wielkości i technologii.  Uzyskane w ten sposób oszczędności nierzadko przekraczają nawet 30%. Koncept AERZENa Performance³ oferuje Wam zatem dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie na bazie technologii Blower, Hybrid i Turbo.

Jak to przeprowadza AERZEN?

W pierwszym kroku analizuje się zapotrzebowanie na powietrze i jego zmienność. Stąd będą pochodzić ważne parametry do następnych obliczeń. W przypadku gdy zapotrzebowanie powietrza nie jest znane, istnieje możliwość jego określenia. W tym celu AERZEN oferuje usługę serwisową AERaudit, poprzez którą wydajność powietrza jak też inne ważne dane procesu napowietrzania zostaną pomierzone. Analiza zapotrzebowania powietrza dostarcza danych dla procesu Performance³. Możliwości koncentrują się zwykle na kilku wariantach. Po uwzględnieniu wszelkich specyficznych wymagań, AERZEN przedstawia konkretne rozwiązanie Performance³, które najlepiej spełni Wasze oczekiwania.

Skontaktuj się z Aerzen

gift