Produkty 18 paź 2021
Aerzen
Nowy Aersmart: także dla zmiennych ciśnień

AERsmart: to nazwa kompleksowego system sterowania, który ustanowił nowy poziom efektywności transferu tlenu w procesie oczyszczania ścieków. Obecnie AERZEN przedstawia dalszą modyfikację produktu. System sterowania różnorakimi operacjami w zakresie sprężonego powietrza oferuje nowe opcje i ulepszoną wizualizację. Wszystko w jednym, otwiera to nowe możliwości zastosowań, przykładowo w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Efektywny energetycznie kompleksowy system sterowania Aerzena otwiera nowe obszary zastosowań.

AERsmart może sterować siecią urządzeń w energetycznie optymalny sposób także przy zmiennych ciśnieniach operacyjnych. Do tego celu koniecznym jest zdefiniowanie ciśnienia minimalnego jak też uśrednionego. AERsmart oblicza więc wtedy pole pracy podłączonych maszyn w zakresie zadanej wstęgi ciśnieniowej używając aktualnej wartości ciśnienia roboczego. Jeśli różnica jest większa niż 20 mbar, AERsmart po prostu ponownie przelicza pole pracy maszyn. Ta funkcja jest także efektywna kiedy transfer tlenu jest kontrolowany za pomocą przepływu powietrza. Dlatego inteligentny sterownik jest w stanie zoptymalizować efektywność energetyczną dmuchaw rotacyjnych (Delta Blower), sprężarek rotacyjnych (Delta Hybrid) lub turbodmuchaw (Aerzen Turbo) w najlepszy możliwy sposób, nawet w trakcie zmiennych warunków operacyjnych. Rezultatem końcowym jest efektywność energetyczna bliska teoretycznemu optimum.

Nowymi obszarami zastosowań AERsmart są, przykładowo, oczyszczalnie ścieków typu SBR. Za pojęciem "Sekwencyjny Reaktor Biologiczny” kryją się małe oczyszczalnie ścieków, które cechują się wysokim stopniem oczyszczania oraz niewielką powierzchnią instalacyjną. Idea technologii SBR polega na przeprowadzeniu wszystkich procesów oczyszczania w tym samym zbiorniku, następnie oczyszczone ścieki odprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Sposób działania SBR oparty jest na okresowym powtarzaniu następujących kolejno po sobie faz: napełniania, napowietrzania i mieszania, sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). Skutkiem są wahania ciśnienia.

Z naciskiem na operacyjność - kluczową funkcjonalność - AERZEN także przerobił software AERsmarta. Nowy system kontroli może teraz być komfortowo parametryzowany bezpośrednio na miejscu instalacji za pomocą dotykowego panelu. Wizualizacja jest dostępna w nowej aranżacji. Zapewnia ergonomiczną pracę i otwiera drogę do połączenia maksimum energetycznej efektywności z komfortem obsługi.

Tagi: Aerzen