Wiadomości 29 maj
Aerzen
Oszczędności energetyczne stacji dmuchaw AERaudit

Zapotrzebowanie na tlen (powietrze) w gospodarce wodno-ściekowej podlega znaczącym fluktuacjom. Zebranie danych ze stacji dmuchaw i ich następna ewaluacja poprzez precyzyjne metody AERaudit zapewniają rzeczywiste rezultaty na temat obecnej eksploatacji i efektywności oraz dostarczają informacji w jaki sposób stacja dmuchaw powinna być zaprojektowana, aby pracowała bardziej efektywnie w przyszłości.

AERaudit jest innowacyjną usługą serwisową wprowadzoną przez Aerzena celem polepszenia efektywności energetycznej stacji dmuchaw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  W szczególności gminy potrzebują wprowadzać oszczędności, gdzie tylko jest to możliwe, a oczyszczalnie ścieków są często ich największymi konsumentami energii elektrycznej. 60 – 80% całego zapotrzebowania na energię oczyszczalni ścieków jest generowane przez biologiczne napowietrzanie. Aerzen, jako specjalista od dmuchaw jest kompetentnym partnerem do sprawdzenia energochłonności i przeprowadzenia analizy celem optymalizacji zapotrzebowania energii stacji dmuchaw. Bazą usprawnienia procesu i oszczędności energetycznych jest analiza inwentaryzacyjna i ewaluacja obecnych parametrów pracy. Aktualne zapotrzebowanie na tlen zostanie określone a potencjał możliwych oszczędności zaprezentowany. W zakresie zaledwie trzech kroków AERaudit może wygenerować najbardziej ekonomiczną i przyszłościową konfigurację maszyn na oczyszczalni. AERaudit jest składową Wody 4.0 (Przemysłu 4.0) czyli przyszłościowego procesu orientacji w gospodarce wodno-ściekowej.  Jako jeden z liderów rynku w zakresie wody i ścieków, AERZEN towarzyszy swoim klientom w czasie ich podróży w kierunku Wody 4.0 wraz z holistycznym konceptem AERwater, który zawiera rozwiązania digitalizacji, automatyzacji i efektywności wykorzystania zasobów. AERaudit dostarcza bazę danych.

Trzy kroki do przejrzystości:

  1. Pomiar na miejscu instalacji: Aerzen wnosi przejrzystość do kluczowych parametrów Państwa stacji dmuchaw. Przepływ, ciśnienie systemowe, temperatura i kW mocy są mierzone w czasie rzeczywistym i zapisywane w formie profilu obciążenia.

  2. Analiza: ewaluacja zapisanych danych jest przeprowadzana szczegółowo – każde minimalne oraz szczytowe zapotrzebowanie, nieważne jakiej wielkości, jest rejestrowane. Bazując na wynikach, eksperci Aerzena opracowują jedno lub więcej rozwiązań, tak efektywnych jak to tylko możliwe oraz dopasowanych do potrzeb użytkownika.

  3. Raport: wszelkie dane z Państwa stacji dmuchaw są szczegółowo oraz transparentnie analizowane. Temperatury, profile obciążeń i zapotrzebowanie energii są wizualizowane i szczegółowo wyjaśniane w formie diagramów. Określamy także dopasowane do Państwa potrzeb rozwiązanie  Performance3 jako idealną konfigurację maszyn. Dodatkowo można określić potencjał oszczędności energetycznych oraz emisji CO2 oraz czas amortyzacji inwestycji.

Przejdź na stronę Aerzen

gift