Wiadomości 21 maj
Nowości Bmeters 2018

fot. Bmeters

Od kwietnia 2018 roku Bmeters wprowadziło nowe modele wodomierzy wielostrumieniowych oraz przemysłowych. Wszystkie nowe modele są wyposażone w predyspozycje indukcyjne, które umożliwiają za pomocą tego samego wodomierza , wybór między trzema zupełnie nowymi typami modułów do transmisji danych, które montowane są bezpośrednio na szkle licznika. Są to moduły: impulsowy, radiowy oraz M-bus.

Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny Model GMDM-I

To model suchobieżny z transmisją magnetyczną, certyfikowany do montażu poziomego i pionowego (H,V) , w wersji do wody zimnej w klasie MID R100/50 i MID R160/50 oraz do wody ciepłej w klasie MD R100/50.

Wodomierz wielostrumieniowy, suchobieżny. Produkowany w wersji do wody ciepłej (90 ºC) i zimnej (50ºC) zgodnie z normą MID w klasie R100-H R50-V w średnicach 15 – 50mm (1/2” – 2”). Nasze wodomierze wielostrumieniowe suchobieżne mają gwarantowaną długą trwałość i precyzję działania.

 • średnica nominalna: DN15-50
 • klasa R100-H i R50-V  wg MID; ciepła woda 90°C i zimna woda 50°C
 • transmisja magnetyczna

Wodomierz wielostrumieniowy, suchobieżny, wyposażony w klapkę chroniącą liczydło. Przeznaczony jest do montażu w obiektach o zróżnicowanym poborze wody. Napędzany za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie oraz poślizg.

Zwiększona dokładność pomiaru wodomierza, wynika z jego konstrukcji. Dzięki temu, że strumień wpływający do urządzenia rozdziela się na mniejsze strumienie, uzyskujemy równomierne obciążenie łopatek wirnikia.

Wodomierz produkowany jest według przepisów MID o zakresie pomiarowym R100-H i R50-V do wody ciepłej (90°C) i wody zimnej (50°C), w średnicach 1⁄2’’ do 2’’. Opcjonalnie wodomierz może być również wyposażony w pierścień antymagnetyczny oraz w nadajnik impulsów. Model GMDM zgodnie z Atestem Higienicznym jest dopuszczony do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia.

Wodomierz przystosowany do:

 • montażu modułu radiowego WMBUS
 • montażu modułu MBUS
 • montażu nadajnika impulsów

Zobacz szczegóły wodomierza GMDIM-I

Wodomierz śrubowy Model WDE-K50

To model suchobieżny z transmisją magnetyczną, certyfikowany do montażu poziomego i pionowego, w wersji do wody zimnej w klasie MID R100/R100

Wodomierz śrubowy przeznaczony do montażu poziomego i pionowego z wymiennym wkładem pomiarowym. Produkowany w wersji do wody zimnej (50ºC) w średnicach 50 – 200mm (2” – 8”). Przystosowany do montażu nadajnika impulsów nawet w czasie eksploatacji. Zatwierdzony i oferowany w klasie R100-H oraz R100-V.

 • średnica nominalna: DN 50-200
 • klasa R100-H / R100-V
 • zimna woda 50°C
 • transmisja magnetyczna
 • wymienny wkład
 • zewnętrzne urządzenie regulacyjne
 • możliwość podłączenia nadajnika impulsów

Wodomierz przemysłowy typu Woltmann, śrubowy, jednostrumieniowy z poziomą osią wirnika, równoległą do przewodów wodociągowych. Posiada wyjmowany zestaw pomiarowy oraz bezpośredni odczyt wskazań na siedmiopozycyjnym, obrotowym liczydle, wyposażonym w klapkę. Montaż nadajnika impulsowego nie powoduje naruszenia plomb legalizacyjnych.

Wodomierz produkowany jest w klasie dokładności R100, w wersji do wody zimnej (50°C) w średnicach od 2”do 8”, z przyłączem kołnierzowym. Wodomierz WDE-K50 jest kompatybilny z systemami zdalnego odczytu. Można go doposażyć w moduł radiowy WMBUS i moduł impulsowy.

Zobacz szczegóły WDE-K50

gift