Wiadomości 29 mar
NFOŚiGW wydłuża nabór w ramach konkursu dla działania 1.2 POIiŚ 2014-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dużych przedsiębiorstw Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca dla działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach wyraziło zgodę na wydłużenie terminu naboru w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 do dnia 27 kwietnia 2018 r.

To prawdopodobnie ostatnia szansa dla dużych przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (nieoprocentowanej pożyczki) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Nabór trwa jeszcze do 27 kwietnia 2018 r. W ogłoszonym trzecim konkursie do rozdysponowania jest 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo wnioskodawcy mogą liczyć na premię inwestycyjną (umorzenie) nawet do 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne
z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Chodzi m.in. o takie działania, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Szczegóły trzeciego naboru dla działania 1.2

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gift