Wiadomości 19 wrz
Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto dofinansowana przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał prawie 260 tys. zł dotacji na organizację międzynarodowej konferencji pt. Innowacyjne Eco-Miasto, która odbędzie się w dniach 27-28 września br. w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Dwa dni konferencji pozwolą zapoznać się uczestnikom z najnowszą wiedzą i przykładami „z terenu” na temat efektywnego i przyjaznego środowisku zarządzania obszarami miejskimi.

Umowę dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia podpisali Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz Dyrektor Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie Maria Andrzejewska. Całkowity koszt konferencji wyniesie 287 770 zł, przy czym dotacja z NFOŚiGW to 258 920 zł, a beneficjent zaangażuje 28 850 zł ze środków własnych. Zarówno efekt rzeczowy, jak i ekologiczny przedsięwzięcia zostaną osiągnięte z końcem października 2018 r.

Sympozjum przyczyni się do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami (liderami i pracownikami administracji) polskich i zagranicznych miast w zakresie zrównoważonego rozwoju, organizacji zdrowej i przyjaznej przestrzeni miejskiej ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiciele organów administracji centralnej i samorządowej oraz eksperci (np. z zagranicznych miast i agend międzynarodowych) oraz inni uczestnicy dokonają przeglądu innowacyjnych technologii pomocnych w organizacji dobrego życia w mieście. W dwudniowym spotkaniu zaplanowano udział 450 osób.

Organizator i jednocześnie beneficjent dotacji z NFOŚiGW, czyli Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa, to organizacja pozarządowa współpracującą od wielu lat z programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Wśród celów statutowych centrum znajduje się kwestia propagowania idei i zasad zrównoważonego rozwoju.

Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto jest organizowana cyklicznie z myślą o poprawianiu kondycji i stwarzaniu coraz lepszych warunków funkcjonowania mieszkańców w polskich miastach. Wyzwania w tej sferze wydają się coraz poważniejsze, gdyż – jak szacują naukowcy – liczba mieszkańców miast będzie zwiększać się tak bardzo, że w roku 2030 może osiągnąć pułap nawet 60 proc. liczby wszystkich obywateli świata. Coraz potrzebniejsze będzie tworzenie aglomeracji przyjaznych wielkim społecznościom, pojmowanych również jako „zrównoważone miasta” (termin ten związany jest z raportem „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 r.). Generalnym założeniem tak profilowanej metropolii jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców bez umniejszenia szans na to samo u przyszłych pokoleń. Miasta powinny być więc m.in. projektowane i organizowane tak, aby ich ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko było zminimalizowane. Jednocześnie niezbędna staje się troska o lokalną społeczność oraz dorobek kulturalno-naukowy, przy respektowaniu „zdrowego” rachunku ekonomicznego.

Kierunki realizacji koncepcji zrównoważonego miasta powinny być związane z różnymi obszarami, m.in. transportem i komunikacją miejską (zasilaną czystą energią), właściwą urbanizacją (w tym także zapewnieniem klinów napowietrzających, działających antysmogowo), gospodarką odpadami w kierunku najlepszego ich recyklingu, zorganizowaniem enklaw socjalizacji i spotkań mieszkańców oraz wszelkiego rodzaju całodobowej aprowizacji, odpowiednim komponowaniem architektury przyrodniczej (m.in. parków i zalesień), niwelowaniem wykluczenia społecznego i zadbaniem o możliwość korzystania z walorów miasta dla wszystkich osób w nim mieszkających (m.in. przez uwzględnienie potrzeb dorosłych, jak i dzieci i młodzieży) oraz sprawnym zarządzaniem infrastrukturą miejską.

W programie sympozjonu Innowacyjne Eco-Miasto znajdą się trzy sesje tematyczne: 1. Budowanie szkieletu miasta– infrastruktura (w tym sesje równoległe: Mobilność w mieście; Budynek naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE; oraz Zielona i błękitna infrastruktura), 2. Miasto bez odpadów (a w jej ramach: Zrównoważone miasto jako kopalnia surowców; Ekoprojektowanie w mieście? Od produktu przez usługę aż po miasto jako całość; Symbioza w mieście i regionie – współpraca klastrowa), 3. Narzędzia rozwoju miast. Jak uczynić miasto lepszym miejscem do życia? (a w jej ramach: Uwolnij potencjał, sięgnij po dane!; Miasto oczami mieszkańca; Nowe modele finansowani rozwoju miast). Oddzielna prezentacja inaugurująca konferencję, zatytułowana: Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta, zostanie wygłoszona przez przedstawiciela organizacji międzynarodowej.

Uczestnikami forum będą m.in. przedstawiciele samorządów, liderzy polskich miast i gmin, którzy są zaangażowani w pracę nad kondycją i rozwojem lokalnych społeczności. Zaproszeni zostali także reprezentanci środowisk eksperckich – m.in. instytucji pozarządowych i międzynarodowych. Uwzględniony został udział przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend unijnych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele biznesu, którzy mogą tworzyć i dostarczać technologie wspomagające rozwój środowiska i społeczności miejskich. Gośćmi specjalnymi kongresu będą: Minister Środowiska, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Ambasador Francji. Wydarzeniem priorytetowym pierwszego dnia forum ma być ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Eco-Miasto

Konferencja będzie z jednej strony zaprezentowaniem najciekawszych, z punktu widzenia organizatorów pomysłów czy wdrożeń w temacie zrównoważonego rozwoju miasta, a z drugiej strony to okazja dla polskich miast do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami miast czy instytucji europejskich. Ten element spotkania – tzw. networking – może okazać się wręcz kluczowy. Uczestnicy będą mogli porozmawiać, podejść do fachowca, zapytać o szczegóły w bezpośrednim kontakcie. To na pewno będzie bardzo przydatne dla samorządowców z polskich miast. Ale co ważne, działać będzie i w drugą stronę, gdyż zapraszając do dyskusji przedstawicieli konkretnych miast albo instytucji, które mają na koncie dokonania w tym zakresie, dajemy zaproszonym przez nas ekspertom zagranicznym możliwość zainspirowania, rozważenia potencjału polskich rozwiązań, zastanowienia się nad jakimś ciekawym polskim przykładem, który mogliby u siebie zaadoptować – podkreśla Dyrektor UNEP/GRID Warszawa Maria Andrzejewska.

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia będzie Rekopol Organizacja Odzysku, zaś współorganizatorem Ambasada Francji w Polsce, a także Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy. Co szczególne, do udziału i współpracy zostały zaproszone nie tylko polskie miasta (np. Gdańsk, Częstochowa, Katowice), lecz również europejskie, m.in. Wiedeń, Kopenhaga i Paryż. Ich przedstawiciele opowiedzą o dobrych praktykach stosowanych w procesie zarządzania miastami.

Przebieg pierwszego dnia konferencji będzie transmitowany on-line, a krótko po zakończeniu sympozjum organizator wyda film ją podsumowujący. Obok organizacji samej konferencji Innowacyjne Eco-Miasto, beneficjent wyda 400 egzemplarzy publikacji konferencyjnej, 1000 zaproszeń oraz plakaty informujące o przedsięwzięciu. Każdy uczestnik otrzyma również tzw. zestaw konferencyjny.

Zasięg wszystkich zrealizowanych w ramach sympozjum przedsięwzięć o charakterze edukacyjno- promocyjnym obejmie 820 970 osób. Dofinansowanie przedsięwzięcie ze środków NFOŚiGW jest realizowane w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tagi: ekologia