Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 17 lut 2023
Komisja Europejska apeluje do Polski o całkowite wprowadzenie dyrektywy dotyczącej oszczędzania energii

Polska powinna wprowadzić dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej do swojego ustawodawstwa przed 5 czerwca 2014 roku. W zeszłym roku Komisja Europejska już raz upomniała Polskę oraz dziesięć innych państw członkowskich UE w tej kwestii. W czwartek KE ponownie wezwała do działania tylko Polskę i Estonię. Według urzędników z Brukseli regulacje przyjęte przez Warszawę i Tallinn mają braki.

Unijne przepisy wymagają od państw członkowskich, aby osiągnęły określony poziom oszczędności energii poprzez wprowadzenie systemów obowiązkowej efektywności energetycznej lub innych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorach takich jak gospodarstwa domowe, budynki przemysłowe i transport.

Polska i Estonia muszą teraz w ciągu dwóch miesięcy zrealizować swoje zadania i powiadomić Komisję Europejską o przyjęciu przepisów wdrażających dyrektywę. Jeśli ten termin upłynie, KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko tym krajom do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożyć wniosek o nałożenie kar finansowych.