Wiadomości 17 kwi
Klimor na konferencji dndproject.pl

fot. Klimor

Konferncja odbędzie się 18.04.2018

18 kwietnia w Bydgoszczy, jako jeden z prelegentów Konferencji dndproject.pl, wymienimy doświadczenia w gronie ekspertów skupionych wokół tematyki specjalistycznych rozwiązań dla szpitali i obiektów służby zdrowia. Zapraszamy - wstęp bezpłatny po zarejestrowaniu.

Wiodące tematy konferencji (Bydgoszcz/):
„Rola infrastruktury technicznej w kształtowaniu środowiska wewnętrznego obiektów służby zdrowia”
 
"Ewakuacja i strefy pożarowe - Egzekwowanie przepisów w obiektach ochrony zdrowia" z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. p.poż i organów Państwowej Straży Pożarnej 
 
Wybrane zagadnienia z zakresu p.poż w obiektach ZL
- studium przypadku
 • Personel techniczny szpitala i jego rola w zapewnieniu funkcjonalności infrastruktury technicznej.  
 • Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną i wodną
 • Procedury serwisowe i eksploatacyjne
 • Egzekwowanie przepisów odnośnie podziału na strefy pożarowe obiektów szpitalnych i innych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej. Interpretacja z uwagi punkt widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż oraz organów Państwowej Straży Pożarnej
Podczas konferencji odpowiemy  m.in. na pytanie:
 • Jak projektować i prowadzić inwestycje w ochronie zdrowia?
 • Jak istotne jest skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną na sprawne działanie pionów medycznych i niemedycznych?
 • Jakie zmiany dla ochrony zdrowia niesie nowelizacja Warunków Technicznych na projektowanie szpitali, instalacji i ewakuację pacjentów wraz z personelem medycznym na poziomie jednej kondygnacji szpitala?
 • Jakie błędy projektowe, montażowe i niewłaściwa eksploatacja wpływają na funkcjonowanie szpitala, placówki medycznej i aparatury oraz jakie niosą za sobą zagrożenia i zwiększenie utrzymania placówki medycznej?
 • Jak zaoszczędzić i jak zfinansować inwestycje szpitalne?
Agenda Bydgoszcz
 
Rejestracja uczestników od godz. 08.00
Oficjalne Rozpoczęcie konferencji godz. 09.00
Zakończenie o godz. 14.00
 
Panel I (w godz. 09.00-11.25) PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  | EWAKUACJA I STREFY POŻAROWE - EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
09.00 PANEL RADY PROGRAMOWEJ:"Ewakuacja i strefy pożarowe - Egzekwowanie przepisów odnośnie podziału na strefy pożarowe w obiektach szpitalnych i innych wchodzących w skład zespołów opieki zdrowotnej z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. p.poż i organów Państwowej Straży Pożarnej"  – Prelegent: mł bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KOMENDA WOJEWÓDZKA  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
09.45 Trwałość i higieniczność. Rozwiązania dla sektora stolarki specjalistycznej w służbie ochrony zdrowia
10.00 Jak dobrać odpowiednią wykładzinę do placówek medycznych? Przegląd rozwiązań podłogowych
10.30
Cyfrowe systemy przywoławcze Meden-Opt. Projektowanie instalacji, dóbr elementów i eksploatacja w szpitalach, klinikach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS i budynkach wielorodzinnych
10.55 Bezpieczeństwo IT w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia. Kompleksowe rozwiązania budynkowe dla obiektów służby zdrowia APC by Schneider Electric (wśród uczestników rozlosujemy "power bank" ufundowane przez SCHNEIDER ELECTRIC)
11.25 Przerwa na kawę i konsultacje
PION MEDYCZNY – PERSONEL TECHNICZNY SZPITALA Nowe „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji  | Zakażenia szpitalne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych 
11.55

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w salach operacyjnych i w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości

12.25
Zakażenia szpitalne przenoszone drogą wodną - fizyczna technologia uzdatniania wody
 • Eliminacja bakterii Legionella+
 • Zastosowania technologii do zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej
 • Procedur obsługowych i wytycznych projektowych, ograniczających namnażanie i rozprzestrzenianie się bakterii Legionella w instalacjach wodnych 
 • Niechemiczna technologia skutecznie eliminująca patogeny z instalacji wodnych.      
 • Audyty ryzyka występowania zagrożenia związanego z namnażaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych.  
 • Wytyczne Nowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
12.55
PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych  – Prelegent: mgr inż. RADOSŁAW LENARSKI, SAR PW, Z-ca Szefa Serwisu ds. Szpitalnictwa i Pomieszczeń Czystych 
 • Charakterystyka zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą powietrzną,
 • W jaki sposób instalacja klimatyzacji chroni przed zakażeniami szpitalnymi ?
 • Kluczowe pod względem czystości powietrza obszary w szpitalu i techniczne metody ich zabezpieczenia,
 • Gronkowiec złocisty (MRSA) jako przykład antybiotykoodpornej superbakterii przenoszonej drogą powietrzną,
 • Zaniedbania związane z nieprawidłową eksploatacją instalacji klimatyzacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów,
13.00-14.00
Punkt Konsultacyjny Rady Ekspertów "Wytycznych...."
13.45
Podsumowanie, wnioski, dyskusja
14.00
Oficjalne zakończenie
 
Uczestnicy konferencji otrzymają do użytku osobistego Poradnik "Wytyczne projektowanie, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą"
 
Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE: 
TEL.  22 678 58 25 , TEL/SMS  507 501 137 , SMS  500 66 22 37, 797 649 010
e-mail:  rejestracja@strefauczestnika.pl  
(w celu przyjęcia zgłoszenia "sms/tel" wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika,  adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.   Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
gift