Wiadomości 23 maj 2019

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Pierwsze postępowanie dotyczy przebiegu linii M3 na odcinku od stacji Stadion Narodowy do Gocław, drugie projektu budowy na pierwszej linii przystanków Plac Konstytucji i Muranów.

Rozbudowa sieci podziemnej kolei o kolejne linie będzie możliwa po przeprowadzeniu analizy możliwości i uwarunkowań budowy linii M3 w kierunku Gocławia. W tym celu wszczęta została procedura ogłoszenia postępowania na opracowanie studium technicznego III linii metra.

– Postawiliśmy pierwszy krok zbliżający nas do budowy III linii metra w Warszawie. Wkrótce dowiemy się, który z proponowanych przez nas wariantów przebiegu linii M3 na Pradze-Południe jest zdaniem inżynierów najbardziej optymalny. Wyniki ich prac powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, a wstępny raport już po 3 miesiącach – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wskaże ono najbardziej optymalny przebieg i lokalizację stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 Stadion Narodowy do projektowanej stacji E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych. Analiza porównawcza trzech wariantów przebiegu III linii metra ma zostać wykonana z uwzględnieniem kryteriów funkcjonalno-przewozowych, przestrzennych, oddziaływania na środowisko i warunki zamieszkania, a także ekonomicznych.

Drugie postępowanie dotyczy linii M1 i zostało podzielone na dwa niezależne zadania. Projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.

Dzięki powstaniu stacji Plac Konstytucji i Muranów ma poprawić się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra do ok. 700 metrów. Według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynęłoby na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście