Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 20 cze
Hitachi Energy do 2027 roku zainwestuje dodatkowe 4,5 miliarda dolarów, aby przyspieszyć transformację w kierunku czystej energii

fot. Hitachi Energy

- Ponad trzykrotny wzrost portfela zamówień od 2020 roku - do ponad 30 mld USD. - Ponad dwukrotne zwiększenie nowych inwestycji w produkcję, inżynierię, technologie cyfrowe, badania i rozwój oraz partnerstwa na wszystkich głównych rynkach w latach 2024 - 2027. - Około 330 milionów dolarów na rozbudowę, modernizację i budowę nowych mocy produkcyjnych w Szwecji, w całym portfolio produktów, z dodatkowymi 2 000 pracowników. - W planach powiększenie Globalnego Centrum Technologii i Innowacji w Indiach do ponad 4 000 pracowników, którzy będą obsługiwać ponad 40 krajów.

Hitachi Energy zainwestuje do 2027 r. dodatkowe 4,5 miliarda dolarów w produkcję, inżynierię, technologie cyfrowe, badania i rozwój oraz partnerstwa, podwajając inwestycje poczynione w ciągu ostatnich trzech lat. Uzupełnia to ogłoszoną w kwietniu tego roku inwestycję o wartości 1,5 miliarda dolarów w celu zwiększenia globalnej produkcji transformatorów.

Inwestycje te pozwolą firmie sprostać zobowiązaniom wobec klientów i popytowi rynkowemu, zwiększając jej globalne możliwości badawczo-rozwojowe, inżynieryjne i produkcyjne w zakresie transformatorów, systemów przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) i produktów wysokiego napięcia. Będą również wspierać wdrażanie rozwiązań opartych na energoelektronice, automatyzacji sieci i oprogramowaniu oraz usług zgodnie z planem Hitachi Energy do 2030 roku. Ponadto, inwestycje zostaną ukierunkowane na partnerstwa, łańcuchy dostaw, cyfryzację i automatyzację, które są czynnikami umożliwiającymi zwiększenie mocy produkcyjnych i przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek.

Elektryfikacja ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zerowej emisji netto, a transformacja energetyczna wymaga innowacyjnych rozwiązań i usług w zakresie oprogramowania oraz znacznego wzrostu produkcji krytycznych technologii dla rozbudowanej sieci elektroenergetycznej. Integracja rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, wraz z koniecznością zaspokojenia potrzeb elektryfikacji transportu, budynków, przemysłu i innych sektorów, wymaga bezpiecznej i elastycznej infrastruktury sieciowej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji i stale rosnąca ilość danych cyfrowych wymagają rozbudowy centrów danych, a globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla centrów danych i sztucznej inteligencji może się podwoić do 2026 roku.

Firma ogłosiła również, że zainwestuje około 330 milionów dolarów w rozbudowę i modernizację swojej flagowej fabryki w Ludvice oraz nowego kampusu w Vasteras w Szwecji, obejmując całe portfolio produktów. Fabryka w Ludvice, z ponad 120-letnim doświadczeniem w zakresie innowacji, produkuje transformatory, produkty wysokiego napięcia i systemy HVDC. Teraz powiększy się o ponad 30 000 metrów kwadratowych. Umożliwi to w szczególności zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie dużych transformatorów, aby sprostać dostawom kluczowych projektów HVDC. Nowy kampus w Vasteras pomieści 1800 pracowników i obejmie m.in. centrum badawczo-rozwojowe oraz najnowocześniejszy zakład produkcyjny na potrzeby automatyzacji sieci. Aby wesprzeć przyspieszającą transformację energetyczną, liczba pracowników w Szwecji wzrośnie dodatkowo o 2000 osób.

Energia elektryczna będzie fundamentem całego systemu energetycznego, a zmiany zachodzą szybciej, niż wielu wydawało się to możliwe. Nowe modele biznesowe, harmonizacja projektów oraz partnerstwa są kluczowymi czynnikami zwiększającymi tempo tych zmian.

Świat ściga się w transformacji systemów energetycznych. Technologia nie jest już wąskim gardłem, a elektryfikacja tworzy bezprecedensowe zapotrzebowanie na systemy sieci elektroenergetycznych połączonych z rozwiązaniami i usługami cyfrowymi. Jako lider rynku, reagujemy bezprecedensowym poziomem inwestycji, zatrudnienia i innowacji, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.

Claudio Facchin
dyrektor generalny
Hitachi Energy

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej z października 2023 r. ostatnie postępy w dziedzinie czystej energii, jakie obserwujemy w wielu krajach, są bezprecedensowe i stanowią powód do optymizmu, ale mogą zostać zagrożone, jeśli rządy i przedsiębiorstwa nie zjednoczą się, aby zapewnić, że światowe sieci elektroenergetyczne będą gotowe na nową globalną gospodarkę energetyczną, która szybko się wyłania. Niniejszy raport pokazuje, o co toczy się gra i co należy zrobić. Musimy zainwestować w sieci już dziś lub jutro stanąć w obliczu impasu.

W ciągu ostatniego miesiąca ogłoszono kluczowe projekty HVDC, które są pilnie potrzebne, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu rynku. W oparciu o nowe, skalowalne modele biznesowe, których pionierem jest Hitachi Energy, podpisano umowy ramowe z RTE we Francji, z RWE w Niemczech, z Marinus Link w Australii, a także umowę serwisową z Pattern Energy w USA. Firma ogłosiła również utworzenia połączenia Sa.Co.I.3 między Włochami a Francją, kolejnego wiodącego w branży rozwiązania wieloterminalowego.

Rządy, sektory i konsumenci przyspieszają przejście z energii kopalnej na elektryczną do zasilania transportu, procesów przemysłowych oraz ogrzewania i chłodzenia budynków. Decydenci i operatorzy potrzebują do wglądu i na potrzeby współpracy danych sieciowych w czasie rzeczywistym. Cyfrowo połączone transformatory, rozdzielnice, podstacje, stacje przekształtnikowe, Lumada Asset Performance Management i platformy danych cyfrowych bliźniaków, takie jak IdentiQ™, mają kluczowe znaczenie dla bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Firma wykorzystuje również synergię między Hitachi Energy i Hitachi Digital, zapewniając sobie wyjątkowe możliwości w zakresie IT, OT, produktów i usług, aby wspierać klientów w całym cyklu życia.