Smay klapy
Wiadomości 2 lis
GRUNDFOS
Grundfos powołuje Poula Due Jensena na nowego prezesa zarządu

Rada Dyrektorów Grupy Grundfos powołała dotychczasowego wiceprezesa Poula Due Jensena na stanowisko prezesa zarządu (CEO) grupy Grundfos. Poul Due Jensen powiedział “tak” i bezzwłocznie obejmie nowe stanowisko.

- Praca prezesa zarządu Grundfos jest jednym z najbardziej ekscytujących zajęć, mówi Jens Moberg, prezes Rady Dyrektorów Grundfos. – Po wnikliwym procesie popartym wysokimi kwalifikacjami stało się jasne, że Poul jest właściwym wyborem. Poul był bezcenną częścią Grundfos od ostatniego przełomu wieków, a w roku 2015 wszedł w skład centralnego zarządu Grupy. Kluczowe znaczenie dla podjętej decyzji było światowe doświadczenie Poula, mocne wyniki, cechy przywódcze i wartości. Cieszymy się, że Poul zaakceptował stanowisko prezesa i widzimy w tym możliwość dalszego rozwoju i przyspieszenia w oparciu o znakomite rezultaty osiągnięte w ostatnich latach, mówi Jens Moberg.

Doskonała kondycja

- Grundfos jest w doskonałej kondycji, mówi Poul Due Jensen. – Mamy jasnozdefiniowaną, ambitną strategię i przede wszystkim mamy mocny zarząd i fantastycznych pracowników, codziennie skoncentrowanych na osiąganiu najlepszych wyników. W stojącej przed wielkimi wyzwaniami światowej gospodarce, zmagającej się obecnie z pandemią COVID-19, mamy przed sobą szereg ważnych zadań krótkookresowych, ale jednocześnie musimy patrzeć w przyszłość: dobre ekonomiczne wyniki poprzednich lat zapewniają nam najlepszą pozycję startową dla implementacji nowej i ambitnej strategii. Chcę wzmocnić naszą koncentrację na nowej i zorientowanej na klienta strukturze i jeszcze bardziej skupiać się na innowacyjności i kompetencjach cyfrowych. Sam pasjonuję się rozwojem Grundfos i chcę, abyśmy w dalszym ciągu byli atrakcyjnym miejscem pracy dla utalentowanych ludzi na całym świecie.

Poul Due Jensen zamierza dalej rozwijać globalne przywództwo Grundfos w dziedzinie rozwiązań wodnych i pompowych, przyczyniać się do rozwiązywania związanych z gospodarowaniem wodą i zmianami klimatycznymi problemów i do ulepszania życia ludzi we współpracy z partnerami firmy na całym świecie.

Tagi: Grundfos