Smay klapy
Wiadomości 25 sie 2020
Flamco
Flamco Meibes i Comap jako organizacja Hydronic Flow Control

Fot. Flamco

Ostatnie zmiany rynkowe i wyzwania związane z COVID19, nasze ciągłe dążenie do zwiększenia poziomu sprzedaży oraz do doskonałości operacyjnej spowodowały, iż Zarząd Aalberts Industries zdecydował o integracji Flamco i Comap w jedną organizację Hydronic Flow Control (HFC).

Komplementarność asortymentu i kompetencji obu organizacji sprawiają, że jest to logiczny krok w ewolucji segmentu branżowego Aalberts - Hydronic Flow Control. 

Efekt synergii i optymalizacja procesów oraz działań nowej organizacji będą napędzane przez wzmocnienie naszych połączonych portfeli produktów, lepszą doskonałość operacyjną i szerszą ofertę usług dla naszych klientów. Razem będziemy w stanie zapewnić jeszcze kompletniejsze rozwiązania dla systemów „Od źródła do emitera”.

Dla Państwa, jako naszych klientów w Polsce, fakt ten nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Kontakty, telefony i adresy mailowe pozostają bez zmian. Zachowujemy nasze marki produktów oraz lokalne działalności Flamco Meibes i Comap. Nie zmieniają się także warunki oraz umowy handlowe. Dystrybucja na Terenie Polski dalej odbywa się poprzez osobne podmioty Flamco Meibes i Comap.

Centralną zmianą jest ustanowienie nowej siedziby głównej dla Flamco i Comap jako organizacji Hydronic Flow Control, która będzie zlokalizowana w Holandii oraz powołanie Przemysława Klabińskiego na stanowisko Zarządzającego Dyrektora w Europie Środkowo wschodniej z ramienia Aalberts - Hydronic Flow Control.

O wszelkich dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tagi: Flamco